การแสดง & ภาพยนตร์

เกร็ดโขน

วันที่:

29 ก.พ. - 2 มี.ค. 2567

โครงการเผยแพร่องค์ความรู้เกร็ดโขนผ่านงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สู่ระดับนานาชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๖ “Miscellany of Khon” เกร็ดโขน

ต่อเนื่องมาถึง การจัดกิจกรรมเผยแพร่ โครงการเกร็ดโขน ณ ประเทศไทย ระหว่าง วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ - ๒ มีนาคม ๒๕๖๗

เนื่องด้วยกระทรวงวัฒนธรรมโดยสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กรมศิลปากร และ ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ได้สนับสนุนโครงการเผยแพร่องค์ความรู้เกร็ดโขนผ่านงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยสู่ระดับนานาชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๖ ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน ตามที่นายจิตติ ชมพี ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาองค์ความรู้จากศิลปะการแสดงโขนและร่างกายศึกษา หรือ “เกร็ดโขน” ได้รับเชิญให้เข้าร่วมจัดแสดงผลงานจากโครงการฯ ณ เมืองลารอแชลและเมืองลิโมจ สาธารณรัฐฝรั่งเศส ด้วยความร่วมมือจากหลายหน่วยงานของภาครัฐทางด้านวัฒนธรรมการแสดงและศิลปะการออกแบบ ประกอบด้วย Maison des Écritures & Centre Intermondes, Ville de La Rochelle, Mille Plateaux CCN La Rochelle, Opera Limoges / Centre Jean Moulin และ ณ เมืองซานเตียโกเด-กาลี สาธารณรัฐโคลอมเบีย ภายใต้งาน Bienal International de Danza de Cali จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรมแห่งสาธารณรัฐโคลอมเบีย ระหว่างวันที่ ๓๑ ตุลาคม - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่โครงการนี้จะได้นำมาจัดแสดงที่ประเทศไทยด้วยเช่นกัน ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ และ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗

การเข้าร่วมดำเนินโครงการดังกล่าวนับเป็นการบูรณาการกับนายจิตติ ชมพี ศิลปินร่วมสมัยที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยสร้างสรรค์ผลงานการแสดงรูปแบบร่วมสมัยที่พัฒนาจากพื้นฐานการแสดงดั้งเดิมร่วมกับนาฏศิลปินชาวไทย มีการเขียนบทความวิจัย การรวบรวมเนื้อหาที่ซ่อนเร้นในการแสดงโขนที่สะท้อนให้เห็นคุณค่าทางประเพณีและประวัติศาสตร์ นำมาเสนอในประเด็นที่น่าสนใจ ด้วยรูปแบบของหนังสารคดีทั้งหกตอน หนังสือเกร็ดโขน การจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่าย การแสดงสดและสาธิตโขนในรูปแบบประเพณี รวมไปถึงการแสดงผลงานแบบร่วมสมัยควบคู่กันไป ซึ่งมีศักยภาพและมากด้วยสุนทรียะในองค์ความรู้เพื่อการเผยแพร่ให้เป็นที่เข้าใจได้ในกลุ่มผู้สนใจนานาชาติ โดยมีท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน เป็นที่ปรึกษาโครงการฯและภัณฑารักษ์ ดังนั้นจึงเป็นโอกาสดีอย่างยิ่งที่จะได้ส่งเสริมความนิยมไทย และการมีประสบการณ์ร่วมกับความเป็นไทย ของกลุ่มเป้าหมายฝรั่งเศสและโคลอมเบีย ผ่านอำนาจละมุนในระดับประชาชน โดยนโยบายการทูตวัฒนธรรม (Cultural Diplomacy) จากองค์ความรู้เรื่องโขนภายใต้กิจกรรมเกร็ดโขน ซึ่งเป็นโครงการที่กระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงการต่างประเทศร่วมดำเนินการเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้เกิดประโยชน์และเป็นที่ประจักษ์แพร่หลายสู่กลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐบาลไทยในเทศกาลศิลปะร่วมสมัยระดับนานาชาติ อีกทั้งยังนับเป็นกิจกรรมเฉลิมฉลองในการก้าวเข้าสู่ปีที่ ๔๕ ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและโคลอมเบียในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วย

Credit:
กํากับฝ่ายศิลป์ ออกแบบ และเนื้อหา: จิตติ ชมพี
อำนวยการผลิต และภัณฑารักษ์: ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน
ศิลปินโขน: อนุชา สุมามาลย์, วัชรวัน ธนพัฒน์, ญาณวุฒิ ไตรสุวรรณ, สุวรรณ กลิ่นอำพร

นักดนตรี วงปี่พาทย์
นักดนตรี ระนาดเอก: อธิชล เทพรักษา
นักดนตรี ระนาดทุ้ม: สุรพงศ์ โรหิตาจล
นักดนตรี ตะโพน: จตุพร ดำนิล
นักดนตรี กลองทัด: พิเชฎ โยธี
นักดนตรี ปี่ใน: ฐาปณัฐ ธรรมเที่ยง
นักดนตรี ฆ้องวงใหญ่: ภูธิชย์ พึ่งสัตย์
นักดนตรี ฉิ่ง: ศุภโชค ยอดประเสริฐสุด
นักดนตรี โกร่ง, กรับ: วรวิทย์ ข้าวสามรวง

ผู้กํากับภาพ: ปิยทัต เหมทัต

จำหน่ายบัตร: www.ticketmelon.com

ขอเชิญนักเรียน/นักแสดงโขนยักษ์-โขนลิง อายุ ๑๒ ปีขึ้นไป เข้าร่วมกิจกรรมเวิร์คช็อป "การค้นหาสมดุล องค์ประกอบของการเคลื่อนไหว ท่าทางของเทคนิคการรำแบบดั้งเดิม : การปฏิรูปการแสดงด้นสดในการเคลื่อนไหวตามเรื่องราว" โดยคุณจิตติ ชมพี และคณะศิลปินกระทรวงวัฒนธรรม

วันเสาร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๗
เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
ณ สโลว์คอมโบ
๑๒๖ ซอยจุฬาลงกรณ์ ๕๐ กรุงเทพฯ

คุณจิตติ ชมพีและคณะนักแสดงนักดนตรีจากกระทรวงวัฒนธรรม ได้นำผลงานในโครงการ "เกร็ดโขน" (Miscellany of Khon) ไปแสดงและจัดเวิร์คช็อป ณ ประเทศฝรั่งเศสและโคลอมเบีย เมื่อปลายปี ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา

*กิจกรรมเวิร์คช็อปครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเฟ้นหานักแสดงสำหรับกิจกรรมต่อไปในโครงการ "เกร็ดโขน" ค่ะ*

เงื่อนไขการสมัคร
- อายุ ๑๒ ปีขึ้นไป
- มีพื้นฐานค่อนข้างดีในการรำโขนยักษ์หรือโขนลิง

สมัครเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยสแกนคิวอาร์โค้ดบนโปสเตอร์ และกรอกใบสมัครส่งภายในวัน่ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

information provided by event organizer