นิทรรศการ

สัพเพเหระ ชีวิตที่ปรากฏรูป

ทินกร กาษรสุวรรณ

วันที่:

4 - 30 พ.ย. 2566

จากประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตแต่ละวัน ต้องพบเจอกับความแตกต่างหลากหลาย ทั้งผู้คนที่ต่างเพศต่างวัย หลายอาชีพ หลากความสนใจ รวมถึงการบริโภคอาหารหรือการสัมผัสกับวัตถุสิ่งของทั้งเก่าและใหม่ในชีวิตประจำวันที่แวดล้อมรอบตัว

วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมและร่วมสมัยต่างหลอมรวมเป็นความเคยชิน จนเกิดเป็นวัฒนธรรมใหม่ๆ ในสังคมปัจจุบันไปโดยปริยาย ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมทางวัตถุหรือวัฒนธรรมทางจิตใจ ซึ่งย่อมมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่หยุดนิ่ง

เรื่องราวมากมายในชีวิตเหล่านี้เปรียบเสมือนสัพเพเหระของชีวิตที่ค่อยๆ หล่อหลอมจากเศษเสี้ยวในแต่ละวัน แต่ละเดือน แต่ละปี จนเกิดเป็นแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน "สัพเพเหระ ชีวิตที่ปรากฏรูป"

information provided by event organizer

หอศิลป์ ณ บ้านเจ้าพระยา

49/1 ถ.พระอาทิตย์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โซน

1

อ. - อา. 10:00-18:00

หอศิลป์ ณ บ้านเจ้าพระยา

49/1 ถ.พระอาทิตย์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โซน

1

อ. - อา. 10:00-18:00