นิทรรศการ

Mission to the Moon

พิษณุ ไวยทุ

วันที่:

9 - 27 ต.ค. 2566

คนส่วนใหญ่มักมีความฝัน และคาดหวังว่าความฝันนั้น จะต้องสำเร็จและเป็นไปตามที่ตนเองต้องการอย่างรวดเร็ว โดยหาวิธีต่างๆมาใช้ เพื่อลดทอนเวลาที่จะไปสู่เป้าหมาย จึงทำให้เกิดความยุ่งยาก วุ่นวาย และซับซ้อนขึ้น ในที่สุดก็ไม่สามารถไปถึงเป้าหมายได้. ในทางกลับกัน การที่เราเริ่มทำในสิ่งที่เราฝันไว้ ทีละเล็กทีละน้อย อย่างอดทนและต่อเนื่อง ด้วยความเพียรพยายาม และตั้งใจ เมื่อเวลาผ่านไป ก็จะพบว่า ความฝันที่คิดไว้เริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้น แต่อาจจะต้องใช้เวลานานกว่าจะสำเร็จ หรืออาจจะไม่ได้ไปถึงเป้าหมายตามที่คาดไว้ แต่เราก็สามารถมีความสุขได้ในระหว่างทางที่ทำ

สำหรับผมได้นำผีเสื้อมาเป็น “สัญลักษณ์แห่งความเพียร” เพราะกว่าจะมาเป็นผีเสื้อ ที่สวยงาม ชีวิตของผีเสื้อต้องผ่านขั้นตอนต่างๆ เริ่มตั้งแต่เป็นไข่ เป็นตัวหนอน เป็นดักแด้ และเป็นผีเสื้อในที่สุด ซึ่งต้องเสี่ยงภัยอันตรายทั้งจากธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และจากมนุษย์. จากวงจรชีวิตของผีเสื้อ จึงเป็นแรงบันดาลใจ ในการสร้างสรรผลงาน “สัญลักษณ์แห่งความเพียร” เพราะทุกชีวิตกว่าจะถึงจุดหมาย หรือความฝันที่ตั้งไว้ ก็ต้องอดทน ฝึกฝน ต้องเจอกับปัญหาและอุปสรรคมากมาย แต่ด้วยความเพียรพยายาม และตั้งใจ ก็จะสามารถไปถึงความฝันได้ เหมือนกับผีเสื้อที่งดงาม และพร้อมจะโบยบินบนโลกนี้ต่อไป.

information provided by event organizer

6060 อาร์ตสเปส

27 ซ.ประดิพัทธ์21 สะพานควาย เขตพญาไท กรุงเทพฯ

โซน

1

จ. - ส. 12:00-20:00 (หยุดวันอาทิตย์)

BTS: สะพานควาย

6060 อาร์ตสเปส

27 ซ.ประดิพัทธ์21 สะพานควาย เขตพญาไท กรุงเทพฯ

โซน

1

จ. - ส. 12:00-20:00 (หยุดวันอาทิตย์)

BTS: สะพานควาย