นิทรรศการ

รูปจากสวน

ธโนดม แก้วสามสี

วันที่:

1 - 26 พ.ย. 2566

ศิลปินนำเสนอความงดงามของสวนธรรมชาติที่ตั้งอยู่ในฝั่งย่านธน กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นหน้าบ้านของศิลปิน โดยถ่ายทอดภาพวาดภูมิทัศน์สวนท้องร่องแบบป่าร้อนชื้น ที่มีเฉพาะในพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ปัจจุบันลดน้อยลง ด้วยเทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบ บอกเล่าสีสันในธรรมชาติของใบไม้ เมื่อสัมผัสกับสายลมและแสงแดด

information provided by event organizer

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

พีเพิลส์แกลเลอรี ห้อง P3 ชั้น 2

939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ10330

โซน

2

อ. - อา. 10:00-20:00 (หยุดวันจันทร์)

BTS: สนามกีฬาแห่งชาติ

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

พีเพิลส์แกลเลอรี ห้อง P3 ชั้น 2

939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ10330

โซน

2

อ. - อา. 10:00-20:00 (หยุดวันจันทร์)

BTS: สนามกีฬาแห่งชาติ