นิทรรศการ

A New Cave

ธณัฐชัย บรรดาศักดิ์

วันที่:

10 ก.พ. - 23 มี.ค. 2567

A NEW CAVE
ธณัฐชัย บรรดาศักดิ์
10.02–23.03.2024
บางกอก ซิตี้ซิตี้ แกลเลอรี่

ธณัฐชัย บรรดาศักดิ์ เสาะหาสิ่งของ/วัตถุ เขามักเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ที่มีร่องรอยของกาลเวลา รวมถึงเดินท่องไปตามที่รกร้างในเขตเมือง ชานเมือง และพื้นที่อุตสาหกรรมต่างๆ เขาค้นหาวัตถุประหลาดๆ ผ่านช่องทางออนไลน์อยู่บ่อยครั้ง การเที่ยวหาสิ่งของตามพื้นที่ต่างๆทั้งในโลกจริงและโลกออนไลน์ของธณัฐชัยนั้น เป็นไปโดยตั้งใจและไร้การวางแผนในคราวเดียว ในกระบวนการสร้างสรรค์ของเขา วัตถุที่เขาเสาะหามาล้วนกลายเป็นสิ่งที่อยู่กึ่งกลางระหว่างสภาวะสิ้นประโยชน์ใช้สอย ถูกโละทิ้ง ทิ้งไว้ซึ่งร่องรอย หรือกำลังเปลี่ยนรูปไป วัตถุที่เป็นจุดตั้งต้นของนิทรรศการนี้มีตั้งแต่ชิ้นส่วนพวยจากภาชนะดินเผาไปจนถึงชิ้นส่วนลำของเรือขุด

สำหรับนิทรรศการเดี่ยวของธณัฐชัย เขาดัดแปลงพื้นที่ห้องสีขาวของ บางกอก ซิตี้ซิตี้ แกลเลอรี่ ให้กลายเป็นถ้ำจัดแสดงวัตถุทางศิลปะ พื้นที่ดังกล่าวจะกลายเป็นสถานที่ปิดที่ถูกเปิดโล่งและจะทำการเปิดเผยบางสิ่ง ดั่งการเปิดปากถ้ำสู่ความเป็นไปได้ A NEW CAVE เชื้อเชิญให้เราครุ่นคิดเกี่ยวกับวิธีการของศิลปินในการทำงานกับวัตถุและพื้นที่ เพื่อนำพาสิ่งนั้นไปสู่อีกชีวิตหนึ่ง ชีวิตอีกรูปแบบหนึ่ง หรือกระทั่งอีกชีวิตหนึ่งหลังชีวิต

information provided by event organizer

บางกอก ซิตี้ซิตี้แกลเลอรี่

13/3 ซอยสาทร 1 ถ.สาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพฯ 10120

โซน

2

พ. - อา. 13:00-18:00

MRT: ลุมพินี

บางกอก ซิตี้ซิตี้แกลเลอรี่

13/3 ซอยสาทร 1 ถ.สาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพฯ 10120

โซน

2

พ. - อา. 13:00-18:00

MRT: ลุมพินี