นิทรรศการ

ไร้กำแพง

วิสิทธิ์ เตชสิริโกศล

วันที่:

1 - 25 กุมภาพันธ์ 2567

No Wall (ไร้กำแพง) การสำรวจนิยามทางสังคมของกำแพงผ่านงานศิลปะนามธรรม

เจมส์ (วิสิทธิ์ เตชสิริโกศล) คือศิลปินร่วมสมัยชาวกรุงเทพโดยกำเนิดผู้อาศัยและทำงานในจังหวัดนครศรีธรรมราช ถึงแม้เขาจะทำงานศิลปะแบบนามธรรม แต่ผลงานของเขาก็แตกต่างจากศิลปินนามธรรมทั่ว ๆ ไปซึ่งเน้นในการแสดงออกของอารมณ์ความรู้สึกภายในและการทำงานแบบด้นสด (Improvisation) หากแต่เป็นการทำงานคล้ายกับงานศิลปะแบบคอนเซ็ปชวล (Conceptual Art) ที่ผ่านการวางแผนและการทำงานด้วยกระบวนการคิดในเชิงวิพากษ์ต่อประเด็นทางสังคมและสิ่งแวดล้อมรอบตัว อาทิ เรื่องของปัจจัยรายรอบที่ควบคุมชีวิตมนุษย์อย่างระบบทุนนิยม วัฒนธรรม ประเพณี และอำนาจทางสังคมการเมือง นอกจากนี้ ผลงานของเขายังมีความเกี่ยวข้องกับการทดลองกับธรรมชาติและปฏิกิริยาทางเคมีของสื่อทางศิลปะ ไม่ว่าจะเป็นสีหรือผลิตภัณฑ์ผสมสีชนิดต่าง ๆ เพื่อสร้างเป็นผลงานศิลปะนามธรรมอันมีเส้นสาย รูปทรง สีสัน ที่สื่อสารถึงประเด็นที่เขาต้องการจะนำเสนออย่างมีนัยยะสำคัญ

ผลงานในนิทรรศการแสดงเดี่ยวครั้งล่าสุดของเขาในครั้งนี้อย่าง “No Wall (ไร้กำแพง)” ได้แรงบันดาลใจมาจากการได้เห็นกำแพงในรูปแบบต่าง ๆ จากการท่องเที่ยวเดินทางไปในหลายประเทศทั่วโลก เขามองว่ากำแพงเหล่านี้แสดงถึงนัยยะสำคัญมากมาย อาจเป็นความยิ่งใหญ่และการข่มขวัญคู่ต่อสู้ของอาณาจักรอันเกรียงไกรสักแห่ง อาจถูกสร้างขึ้นเพื่อป้องกัน ปกปิดไม่ให้คนภายนอกเข้าถึงหรือรับรู้ถึงสิ่งที่อยู่ภายในได้ หรือแม้แต่ใช้ปกปิดความหวาดกลัวของผู้สร้างเอง บางที่อาจเกี่ยวข้องกับความศรัทธาอันยิ่งใหญ่ทางศาสนา และในทางกลับกัน กำแพงเหล่านี้ก็ถูกสร้างขึ้นจากแรงงาน เลือดเนื้อ ชีวิต และความตายของทาสจำนวนมหาศาลตลอดมา

ศิลปินยังมองว่าสัญชาตญาณในการสร้างกำแพงนั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวมนุษย์มาตั้งแต่ครั้งเยาว์วัย โดยสังเกตจากเด็ก ๆ หรือแม้แต่ลูกของเขาเวลาเล่นตัวต่อเลโก้ที่มักจะประกอบขึ้นเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีลักษณะคล้ายกำแพงเสมอ และเด็ก ๆ ที่สร้างกำแพงตามสัญชาตญาณหรือเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการนั้น บริบทของการสร้างกำแพงก็เปลี่ยนแปลงไปตามความคิดเห็น ทัศนคติ หรือแม้แต่อุดมการณ์ของแต่ละคนเมื่อเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่

เขายังได้รับแรงบันดาลใจมาจากบทเพลงในอัลบั้ม “The Wall” (1979) เพลง “Another Brick In The Wall” โดย Pink Floyd วงดนตรีโพรเกรสซีฟร็อกสัญชาติอังกฤษ ซึ่งสะท้อนถึงอำนาจรัฐที่กดขี่และลดทอนความเป็นปัจเจกของประชาชนจนไม่ต่างอะไรกับก้อนอิฐก้อนหนึ่งบนกำแพงเท่านั้น

วิสิทธิ์หยิบเอาประเด็นทางความคิดเหล่านี้มาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะนามธรรมที่นำเสนอความเป็นกำแพงด้วยการประกอบกันของเส้นสาย รูปทรง สีสัน ผ่านกระบวนการทดลองทางศิลปะอันเปี่ยมไปด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขา

information provided by event organizer

ริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก

RCB Photographers’ Gallery ชั้น 2

23 ซ.เจริญกรุง 24 แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100

โซน

1

ทุกวัน 10:00-20:00

BTS: สะพานตากสิน MRT: หัวลำโพง

ริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก

RCB Photographers’ Gallery ชั้น 2

23 ซ.เจริญกรุง 24 แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100

โซน

1

ทุกวัน 10:00-20:00

BTS: สะพานตากสิน MRT: หัวลำโพง