นิทรรศการ

Nomadic

ภัณฑารักษ์โดย ดร. เวนเนส เฉิง

วันที่:

21 มี.ค. - 2 มิ.ย. 2567

ชนเร่ร่อน หมายถึง กลุ่มคนที่ไม่มีที่อยู่อาศัยถาวรและมีการย้ายถิ่นไปในที่ต่างๆ นิทรรศการนี้นำแนวคิดของการเคลื่อนย้ายไปยังสถานที่ต่างๆ ของชนเร่ร่อนมาใช้ในการจินตนาการใหม่ซึ่งการลื่นไหลของอัตลักษณ์ของผู้คนและความรู้สึกผูกพันต่อถิ่นฐานอันเป็นบ้านเกิด ที่เราต่างพบเห็นเกิดขึ้นบ่อยครั้งในเอเชีย ทั้งแนวคิดความเข้าใจและองค์ประกอบที่หลอมรวมเป็นภูมิภาคเอเชียต่างเชื่อมโยงกับเรื่องราวของการพลัดถิ่นฐานของผู้คน โดยสงคราม ความขัดแย้ง และข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในภูมิภาค คือปัจจัยสำคัญที่บีบบังคับให้ผู้คนต้องละถิ่นฐานอันเป็นบ้านเกิดไปตั้งถิ่นฐานใหม่ในประเทศอื่น การพลัดถิ่นของผู้คนในเอเชียเกิดขึ้นในอดีตและยังคงเกิดขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน

ผลงานที่ได้รับเลือกจัดแสดงในนิทรรศการนี้เป็นผลงานของศิลปินจากประเทศไทย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น ไต้หวัน และฮ่องกง โดยร่วมสำรวจและเน้นย้ำถึงประวัติศาสตร์การพลัดถิ่นของผู้คนในทวีปเอเชีย โดยเฉพาะในภูมิภาคตะวันออกและตะวันตกเฉียงใต้ นิทรรศการนี้ยังมุ่งนำเสนอให้เห็นถึงความเชื่อมโยงและความสัมพันธ์กันของพื้นที่ต่างๆ ทั่วทวีป พร้อมกับนำเสนอการมองเอเชียผ่านมุมมองแบบพหุทัศน์ที่ช่วยให้มองเห็นถึงความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมในเอเชีย ด้วยการเน้นย้ำถึงความเป็นชุมชนและอัตลักษณ์ของผู้คนว่าก่อเกิดจากการแสดงออกและยอมรับซึ่งความแตกต่างระหว่างกัน โดยนิทรรศการนี้มุ่งหมายให้เกิดการอภิปรายเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และฮ่องกง และช่วยให้ผู้คนเข้าใจมุมมองของกันและกันด้วยการสร้างความเข้าใจร่วมกัน

รายชื่อศิลปิน:
ฮิคะรุ ฟูจิอิ (ญี่ปุ่น)
jiandyin (ไทย)
ลอว์ ยุก มุย (ฮ่องกง)
หลิน อี่-ชือ (ไต้หวัน)
ซิม ชือ ยิน (สิงคโปร์, พำนักในนิวยอร์ก)
จาง คิน-วาห์ (ฮ่องกง)
เฉา เหลียง-ปิน (ไต้หวัน)
ตินติน วูเลีย (อินโดนีเซีย,พำนักในสวีเดน)

information provided by event organizer

หอศิลป์บ้านจิมทอมป์สัน

บ้านจิมทอมป์สัน 6 ซ.เกษมสันต์ 2 ถ.พระราม 1 กรุงเทพฯ

โซน

2

ทุกวัน 10:00-18:00 ค่าเข้าชม: 50 บาท (ไม่รวมพิพิธภัณฑ์)

BTS: สนามกีฬาแห่งชาติ

หอศิลป์บ้านจิมทอมป์สัน

บ้านจิมทอมป์สัน 6 ซ.เกษมสันต์ 2 ถ.พระราม 1 กรุงเทพฯ

โซน

2

ทุกวัน 10:00-18:00 ค่าเข้าชม: 50 บาท (ไม่รวมพิพิธภัณฑ์)

BTS: สนามกีฬาแห่งชาติ