นิทรรศการ

North East Assemble

หลากหลายศิลปิน

วันที่:

3 - 28 พ.ย. 2566

Group Exhibition โดย NEA

กลุ่มศิลปินจากฝั่งอีสาน ที่มีเอกลักษณ์ แตกต่างกัน อาทิ สตรีทอาร์ต กราฟฟิตี้ กราฟฟิค จิตรกรรม และภาพประกอบ

งานแสดงครั้งนี้จะนำเสนอ มุมมอง แนวคิด และเรื่องราวจากประสบการณ์ของศิลปินผ่านสไตล์งานอันเป็นตัวตนของแต่ละท่าน ภายใต้ความหลงไหลเดียวกัน นั่นคือ ศิลปะ

ศิลปินที่ร่วมจัดแสดง
NHAMM • AVEGEE • SIVAKORN • HOOTIVE TMC-DOD • DROPFIB
SURSUZIN • KZER • UNTROOY • PRESOH • BJAPER • AETHUR • TRY
ZICK • BNK52 • WIZAD • 29ART • BOO ENDO • PATAK

information provided by event organizer

6060 อาร์ตสเปส

27 ซ.ประดิพัทธ์21 สะพานควาย เขตพญาไท กรุงเทพฯ

โซน

1

จ. - ส. 12:00-20:00 (หยุดวันอาทิตย์)

BTS: สะพานควาย

6060 อาร์ตสเปส

27 ซ.ประดิพัทธ์21 สะพานควาย เขตพญาไท กรุงเทพฯ

โซน

1

จ. - ส. 12:00-20:00 (หยุดวันอาทิตย์)

BTS: สะพานควาย