นิทรรศการ

NOW

ชยพงศ์ จารุวัสตร์

วันที่:

2 มี.ค. - 12 เม.ย. 2567

ละลานตา ไฟน์อาร์ต มีความยินดีนำเสนอนิทรรศการเดี่ยวโดย ชยพงศ์ จารุวัสตร์ ศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานภูมิทัศน์กับสภาวะอารมณ์ของมนุษย์ ผ่านมุมมองศิลปะแห่งการตัดทอน (Minimalism) ด้วยสัญญะพื้นฐานบนประสบการณ์ของศิลปินและผู้ชมที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านความหมายของสิ่งที่ปรากฏบนผลงานศิลปะ

นิทรรศการ NOW เป็นการสำรวจสภาวะภายในจิตใจของมนุษย์ ผ่านประสบการณ์และตัวตนของศิลปิน เพราะมนุษย์ต้องเผชิญหน้ากับความรู้สึกต่าง ๆ การรับมือและต่อรองกับความรู้สึกทั้งดีและร้าย มนุษย์จึงต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับและปล่อยวาง เหลือไว้เพียงคำตอบที่ค้นพบได้ภายในตนเองเมื่อกลับมาอยู่กับปัจจุบัน

ผลงานทั้ง 8 ชิ้น ของชยพงศ์ จารุวัสตร์ จึงสะท้อนถึงความงามของความเงียบสงบและความลึกซึ้งของอารมณ์มนุษย์ที่ซ่อนอยู่ในภูมิทัศน์อันกว้างใหญ่ ผ่านชุดสีพาสเทลที่เป็นจุดเด่นของศิลปิน ทำให้ผู้ชมเข้าใจถึงความสงบสุข และชวนให้ผู้ชมคิดคำนึงถึงความนิ่งเงียบที่อยู่ในภายในจิตใจ พร้อมเริ่มต้นสำรวจระดับความรู้สึกส่วนลึกทางอารมณ์ ผ่านผลงานศิลปะ ณ ช่วงเวลาปัจจุบัน

information provided by event organizer

ละลานตา ไฟน์อาร์ต

2198/10-11 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 22 เขตช่องนนทรีกรุงเทพฯ 10120

โซน

2

อ. - ส. 10:00-19:00 (หยุดวันอาทิตย์-จันทร์)

BTS: ช่องนนทรี BRT: ถนนจันทน์

ละลานตา ไฟน์อาร์ต

2198/10-11 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 22 เขตช่องนนทรีกรุงเทพฯ 10120

โซน

2

อ. - ส. 10:00-19:00 (หยุดวันอาทิตย์-จันทร์)

BTS: ช่องนนทรี BRT: ถนนจันทน์