นิทรรศการ

Ordinary Is a Mystery

กองศักดิ์ คำภักดี, ชัชพล นันทมานพ และ วันทยา ธิติไพศาล

วันที่:

6 - 27 ม.ค. 2567

นิทรรศการ ordinary is a mystery นำเสนอความน่าสนใจจากจุดร่วมที่ร้อยเรียงความรู้สึกบางอย่างผ่านการเห็น สู่ความรู้สึก และการตีความที่มีความพิเศษตามแนวทางของศิลปินแต่ละคน ผู้ชมจะสามารถสัมผัสได้ถึงความคลุมเครืออันยากจะอธิบายผ่านบรรยากาศอันแปลกประหลาด ลึกลับ ที่แฝงอยู่ในภาพบุคคล ทิวทัศน์ หรือแม้แต่ในภาพสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมที่ดูเหมือนจะปรกติธรรมดา

จากผลงานจิตรกรรมของพวกเขาที่มีกระบวนการทางภาษา และไวยากรณ์ภาพที่มีทั้งความขัดแย้ง และกลมกลืนกันอย่างน่าฉงน ผลงานจิตรกรรมของก้องศักดิ์พูดถึงบรรยากาศ และปฏิสัมพันธ์ขององค์ประกอบในภาพที่ให้ความรู้สึกแปลกประหลาดระหว่าง คน สถานที่ และเวลา ในขณะที่ผลงานจิตรกรรมของชัชพลสื่อสารถึงพื้นที่ว่าง และเศษชิ้นส่วนของความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจากสถานที่ วัตถุ และความรู้สึก อันสร้างผลกระทบที่คล้ายจินตนาการไปสู่ความว่างเปล่าที่ก่อให้เกิดคำถามภายในจิตใจผลงานดังกล่าวสอดรับกับผลงานจิตรกรรมอันหลากหลายของวันทยา ที่นำเสนอภาพปรากฏของนัยยะปรุงแต่งที่บิดเบี้ยวจากสภาวะอารมณ์ภายในที่เปรียบเสมือนภาพคู่ขนานของความจริง และการตีความ

ผลงานจิตรกรรมของศิลปินทั้งสามเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความมีอยู่จริงของความรู้สึกเคลือบแคลง สงสัย และการตั้งคำาถามถึงความ ไม่ปรกติ ที่ปรากฏอยู่ภายในจิตวิญญาณที่ขาดหาย และว่างเปล่าของสังคม ซึ่งสามารถโยงเราไปสู่มุมมองที่แปลกประหลาด ลึกลับ เชื่องช้า และเหมือนจะทับซ้อนอยู่ในภาพทั่วไปอันปรกติธรรมดาสามัญของเราในชีวิตประจำวัน

information provided by event organizer

ริชาร์ด โคห์ ไฟน์ อาร์ต

อาคารปีเตอร์สัน ชั้น 9 712/1 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โซน

2

อ. - ส. 11:00-19:00

BTS: พร้อมพงษ์

ริชาร์ด โคห์ ไฟน์ อาร์ต

อาคารปีเตอร์สัน ชั้น 9 712/1 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โซน

2

อ. - ส. 11:00-19:00

BTS: พร้อมพงษ์