นิทรรศการ

Xspace Art Hall Vol.3 - “Patani Abstract”

สมาคมศิลปะปาตานี

วันที่:

11 พ.ย. 2566 - 29 ก.พ. 2567

ภัณฑารักษ์: อนุวัฒน์ อภิมุขมงคล (เจน)

รายชื่อศิลปิน: กามีละห์ อีละละ (กามี) / กรกฎ สังข์น้อย (กร) / เจะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ (เจ๊ะ) / นอเดียนา บีฮิง (เดียนา) / พิเชษฐ์ เปียร์กลิ่น (พิเชษฐ์) / มูฮัมหมัดซุรียี มะซู (ยี) / มูฮัมหมัดตอฮา หะยียูโซ๊ะ (ตอฮา) / วิรุณ จันทร์ทอง (ออฟ) / อนุวัฒน์ อภิมุขมงคล (เจน) / อีซูวัน ชาลี (วัง)

มนุษย์เกิดมาพร้อมผัสสะ สามารถรับรู้ด้วยการมองเห็นโดยใช้ตา ได้ยินโดยใช้หู รับรสชาติโดยใช้ลิ้น รับกลิ่นโดยใช้จมูก รับสัมผัสด้วยร่างกาย และที่สำคัญคือใจที่ใช้ในการรับสิ่งกระทบทางวิญญาณ อารมณ์ รวมไปถึงความคิด ผัสสะทางใจเป็นสิ่งนามธรรมที่ไม่ปรากฏรูปร่างหรือการเกิดขึ้นจากตัวตนของวัตถุนั้นจริง เป็นสิ่งประกอบสร้างอันปรุงแต่งจากความคิดกับจิตใจ ก่อเกิดเป็นความรู้สึกและความหมายที่ลึกซึ้ง ซับซ้อน ต้องใช้ประสบการณ์และสามัญสำนึกเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ส่งและผู้รับ เช่นเดียวกับงานศิลปะในรูปแบบนามธรรม ที่ไม่ประสงค์จะแสดงรูปลักษณ์ทางวัตถุใดๆ หากแต่เป็นการแสดงสิ่งที่อยู่ภายในของผู้สร้างสรรค์ ถ่ายทอดออกมาผ่านเจตจำนงของการแสดงออกของความคิด อารมณ์ ความรู้สึก จากเหตุการณ์ ประสบการณ์ ความฝัน ความทรงจำ ทั้งดีและร้าย เพื่อให้ผู้ชมได้รับแก่นแกนของสิ่งเหล่านั้นได้อย่างแท้จริง มากกว่าแค่ความงามและสิ่งกระทบภายนอก

บ่อยครั้งที่งานศิลปะจากดินแดนปาตานี พยายามแสดงสภาวการณ์ที่เกิดขึ้นผ่านรูปและแบบทางศิลปะที่หลากหลาย เพื่อส่งสารถึงผู้คนภายนอกให้รับรู้และเข้าใจชีวิตความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่ในฐานะเพื่อนร่วมโลก แต่ในนิทรรศการ Patani Abstract ครั้งนี้ จะเป็นการสร้างสรรค์งานศิลปะที่ถ่ายทอดสภาวการณ์ภายในด้วยรูปแบบศิลปะนามธรรม จากประสบการณ์ของศิลปินที่มีต่อสถานการณ์ในพื้นที่ ซึ่งอาจเป็นนามธรรมของความสุข ความเศร้า ความฝัน ความดี ความชั่ว ความหมายหรือปรัชญาชีวิต อันจะนำทางผู้ชมเข้าไปรับสิ่งกระทบภายในจากงานศิลปะที่ปราศจากรูปและให้บทสนทนาทางจิตวิญญาณเกิดขึ้นอย่างไร้กำแพงกั้น

information provided by event organizer

Xspace

Main Hall

71/15 ซอยปรีดีพนมยงค์ 14 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โซน

2

จ. - ส. 10:00-17:00 (หยุดวันอาทิตย์)

BTS: พระโขนง

Xspace

Main Hall

71/15 ซอยปรีดีพนมยงค์ 14 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โซน

2

จ. - ส. 10:00-17:00 (หยุดวันอาทิตย์)

BTS: พระโขนง