นิทรรศการ

PLAY IN / ทีเล่นทีจริง

หลากหลายศิลปิน

วันที่:

29 มี.ค. - 28 เม.ย. 2567

กลุ่ม IN เป็นการรวมตัวของศิลปินที่มีความคุ้นเคยและมีแนวคิดในการทำงานศิลปะในทิศทางเดียวกัน คือ การนำคติความเชื่อทางพุทธศาสนาและงานที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ความเป็นไทย มาเป็นแรงบันดาลใจและสร้างสรรค์ผลงาน ตามความถนัดของตนเอง และได้จัดแสดงผลงานครั้งแรก ในช่วงปลายปีพุทธศักราช 2563 และหลังจากนั้น สมาชิกในกลุ่ม ต่างก็สร้างสรรค์ผลงานส่วนตัว จนกระทั่งเวลาผ่านไปนานกว่า 3 ปี สมาชิกในกลุ่มจึงมีความเห็นร่วมกันว่า ควรจัดงานขนาดเล็ก ๆ เพื่อแสดงผลงานในจำนวนหนึ่ง ซึ่งจะเป็นการสร้างความเคลื่อนไหวให้กลุ่ม IN เป็นที่จดจำและเป็นการสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นภายในกลุ่ม โดยใช้ชื่อนิทรรศการครั้งนี้ว่า “ PLAY IN “ ทีเล่น ทีจริง ซึ่งเป็นการสร้างสรรค์ผลงานที่สมาชิกในกลุ่ม ทำขึ้นด้วยความตั้งใจเหมือนการแสดงผลงานครั้งใหญ่(ทีจริง) แต่ละชิ้นมีขนาดกะทัดรัด เพียง 3-4 ชิ้นงาน(ทีเล่น) โดยจัดขึ้น ที่ PLAY Art House ซึ่งมีความสอดคล้องและเหมาะสมกับแนวคิดของการจัดในครั้งนี้

Artists lists
Chatchawan Rodklongtan (ชัชวาล รอดคลองตัน)
Somyot Kumsang (สมยศ คำแสง)
Pusit karnchanasiripan (ภูษิต กาญจนศิริปาน)
Ekasit Jirattikanon (เอกสิทธิ์ จิรัตติกานนท์)
Krisana Chavanakunakorn (กฤษณะ ชวนคุณากร)
Niroj Jarungjitvittawat (นิโรจน์ จรุงจิตวิทวัส)
Songrit Muaiprom (ทรงฤทธิ์ เหมือยพรม)
Suporn Kaewda (สุพร แก้วดา)
Thabadin Boonnuang (ธัฐบดินทร์ บุญเนื่อง)
Wasana Srisang (วาสนา สีสัง)

information provided by event organizer

เพลย์ อาร์ต เฮาส์

993 ถ.ทรงวาด เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100

โซน

1

อ. - พฤ. 11:00-16:00 ศ. - อา. 11:00-18:00 (หยุดวันจันทร์)

MRT: วัดมังกร

เพลย์ อาร์ต เฮาส์

993 ถ.ทรงวาด เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100

โซน

1

อ. - พฤ. 11:00-16:00 ศ. - อา. 11:00-18:00 (หยุดวันจันทร์)

MRT: วัดมังกร