เทศกาล & กิจกรรม

เพลินจริต เฟสติวัล

โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์

วันที่:

30 พ.ย. - 16 ธ.ค. 2023 (เฉพาะวันพฤหัสบดี-วันเสาร์)

“เพลินจริต” โนเบิล เพลย์เปลี่ยนเพลินจิต เป็นสถานีแลกเปลี่ยนความสุข จุดรวมตัวของความสุขผสมผสานระหว่างความทันสมัยของเมืองใหญ่กับความอบอุ่นของชุมชน สร้างประสบการณ์การอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนกับกิจกรรม

“เพลินจิต เพลินใจ” แลกเปลี่ยนความสุข, สร้างความทรงจำ : ร่วมมือกับธุรกิจท้องถิ่นของกรุงเทพเพื่อการฉลองกิจกรรมที่เน้นความสุขและความยั่งยืน ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมการรีไซเคิล การทำงานร่วมกับผู้ที่มุ่งเน้นเรื่องสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมเช่น ปันกัน รีไซเคิล เดย์ และอุดมคติ บริววิ่ง อะคาเดมี่

“เพลินปาก เพลินพุง” ลิ้มลองอาหารท้องถิ่นที่เล่าเรื่องราวของความยั่งยืน สนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารท้องถิ่นและเป็นส่วนหนึ่งในการลดขยะจากอาหาร

“เพลินหู เพลินตา” Street to Stage เสียงสะท้อนองความสุขที่แบ่งปันด้วยความร่วมมือกับกลุ่มศิลปิน Street Performer กรุงเทพ: พื้นที่อยู่ร่วมของเราเพิ่มความสุข รับชมการแสดงที่เป็นสัญลักษณ์ของความสุข ความสามัคคี และการฉลองกิจกรรมอย่างยั่งยืน

information provided by event organizer

โนเบิล เพลย์

โนเบิล เพลินจิต 1035 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โซน

2

ทุกวัน 10:00-17:00

BTS: เพลินจิต

โนเบิล เพลย์

โนเบิล เพลินจิต 1035 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โซน

2

ทุกวัน 10:00-17:00

BTS: เพลินจิต