นิทรรศการ

ภูมิจิต ภูมิธรรม

โชคชัย ตักโพธิ์

วันที่:

20 ก.พ. - 17 มี.ค. 2567

นิทรรศการศิลปะ โดย โชคชัย ตักโพธิ์

information provided by event organizer

ศูนย์จริยศิลป์

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ชั้น 4 ห้อง 404 939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โซน

2

อ. - อา. 10:00-20:00 (หยุดวันจันทร์)

BTS: สนามกีฬาแห่งชาติ

ศูนย์จริยศิลป์

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ชั้น 4 ห้อง 404 939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โซน

2

อ. - อา. 10:00-20:00 (หยุดวันจันทร์)

BTS: สนามกีฬาแห่งชาติ