นิทรรศการ

นิทรรศการภาพถ่าย 'สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ' ประจำปี 2565-2566

โดย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเครือเจริญโภคภัณฑ์

วันที่:

2 - 21 เม.ย. 2567

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเครือเจริญโภคภัณฑ์ ขอเชิญร่วมสัมผัสธรรมชาติ สัตว์ป่า และป่าไม้ อันงดงามของเมืองไทย ผ่านนิทรรศการภาพถ่าย ‘สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ’ ประจำปี 2565-2566

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณสุวภัทร อิทธิสถากุล
โทร. 081-481-6556
Facebook: สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ
Facebook: TruePlookpanya

information provided by event organizer

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

โถง ชั้น 1, ผนังโค้ง ชั้น 3

939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ10330

โซน

2

อ. - อา. 10:00-20:00 (หยุดวันจันทร์)

BTS: สนามกีฬาแห่งชาติ

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

โถง ชั้น 1, ผนังโค้ง ชั้น 3

939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ10330

โซน

2

อ. - อา. 10:00-20:00 (หยุดวันจันทร์)

BTS: สนามกีฬาแห่งชาติ