นิทรรศการ

Presence of Mind

นาวิน ตันธนะเดชา

วันที่:

30 ก.ย. - 26 พ.ย. 2566

อัตตารากแก้วแห่งตัวตนที่หล่อเลี้ยงด้วยแขนงแห่งความกังวลเติบโตเป็นเปลือกห่อหุ้ม การทำงานกับแสง (สี) และพื้นที่ว่าง (น้ำ) โดยมีเวลาเป็นแกน การประจักษ์ชัดจากการลงมือทำ กระตุ้นให้ได้ยินเสียงจากภายใน ค้นพบคุณค่าของปัจจุบัน ความเรียบง่ายที่แสดงออกผ่านภาษาของสีน้ำได้ปลดเปลื้องสภาวะกาลในปัจจุบัน (present) ไปสู่การเป็นปัจจุบัน (presence) การเรียนรู้ถึงธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง น้ำหนักที่ถูกบันทึกอย่างเรียบง่ายแต่หนักแน่นเป็นปัจจุบันขณะของใจที่สมดุลมั่นคง เปิดโอกาสให้ผู้ชมได้ละวางความคิด มาร่วมสังเกต ปล่อยให้ความรู้สึกสัมพันธ์กับชิ้นงานที่โอบล้อมเป็นปัจจุบันขณะ

information provided by event organizer

สารัตถะ สเปส

โรงแรมรีโนบางกอก 40 ซ.เกษมสันต์1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวันกรุงเทพฯ10330

โซน

2

ทุกวัน 11:00-19:00

BTS: สนามกีฬาแห่งชาติ

สารัตถะ สเปส

โรงแรมรีโนบางกอก 40 ซ.เกษมสันต์1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวันกรุงเทพฯ10330

โซน

2

ทุกวัน 11:00-19:00

BTS: สนามกีฬาแห่งชาติ