นิทรรศการ

A Primer for Forgetting

นิพันธ์ โอฬารนิเวศน์ และ ลัทธพล ก่อเกียรติตระกูล

วันที่:

11 พ.ย. 2566 - 20 ม.ค. 2567

นิทรรศการ โดย นิพันธ์ โอฬารนิเวศน์ และ ลัทธพล ก่อเกียรติตระกูล

information provided by event organizer

โนวา คอนเทมโพรารี

1 ซ.มหาดเล็กหลวง 3 ถ.ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โซน

2

พ. - อา. 11:00-19:00

BTS: ราชดำริ

โนวา คอนเทมโพรารี

1 ซ.มหาดเล็กหลวง 3 ถ.ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โซน

2

พ. - อา. 11:00-19:00

BTS: ราชดำริ