เทศกาล & กิจกรรม

In Pursuit of Modern

Alexandra Polyakova

วันที่:

28 ตุลาคม 2566

หากพูดถึงกรุงเทพฯ ในปัจจุบัน คุณจะนึกถึงอะไร? หลายๆ คนอาจนึกถึงภาพของตึกระฟ้า สลับกับบรรดาร้านรวงเก่าแก่และรถเข็นขายอาหารริมทาง การจะเข้าใจเมืองแห่งนี้ เราจำเป็นต้องมองย้อนกลับไปในอดีต ไปสู่จุดเริ่มต้นของการพัฒนาความเป็นเมือง เพื่อที่จะตั้งคำถามว่าเราหลงลืมภาพอะไรไปหรือไม่ อะไรคือมรดกทางวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับหลักการของยุคสมัยใหม่ เราจะทำความเข้าใจอาคารและพื้นที่ที่ออกแบบก่อนยุคเมตาเวิร์สอย่างไร คุณค่าแบบใดที่ปรากฏในสถาปัตยกรรมเหล่านี้ และมันมีการปรับตัวอย่างไรในบริบทเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเช่นในกรุงเทพฯ

การเดินสำรวจตึกที่สร้างในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 20 นี้จะโฟกัสไปที่การเผชิญหน้ากันระหว่างความเป็นสมัยใหม่และบริบทดั้งเดิมของเมืองเขตร้อน ยกย่องมรดกของยุคสมัยใหม่ที่ “ล้าสมัย” และพยายามดึงเสน่ห์ของตึกเหล่านี้ออกมาก่อนที่มันจะจางหายไปตามกาลเวลา

เวิร์กชอป
เราจะเลือกอาคารสไตล์โมเดิร์นนิสต์ที่โดดเด่นในกรุงเทพฯ บนถนนเจริญกรุงมาเป็นหัวข้อในการสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์ทำมืออันเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งอาจเป็นภาพมุมหนึ่งของถนน องค์ประกอบด้านหน้าของอาคาร หรือการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของตึกนั้น ๆ

ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้พื้นฐานการทำภาพพิมพ์ด้วยเทคนิคลิโนคัต วิทยากรจะให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคนิคนี้ ตามด้วยการสอนให้ลงมือสร้างผลงานด้วยตัวเอง ผู้เข้าร่วมจะได้เลือกหัวข้อ คิดลาย แกะสลัก ไปจนถึงพิมพ์ภาพ โดยมีวิทยากรคอยแนะนำ

** รับจำนวนผู้เข้าร่วมไม่เกิน 20 คน
ผู้เข้าร่วมควรมีความรู้พื้นฐานและความสนใจด้านสถาปัตยกรรม ภาพพิมพ์และศิลปะ และสื่อสารภาษาอังกฤษได้

ค่าใช้จ่าย 200 บาท / ท่าน (รวมค่าอุปกรณ์ Workshop และอาหารเที่ยงสไตล์ street food เยอรมัน 1 ที่) และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินหากท่านไม่สามารถเข้าร่วมได้

ข้อมูลเพิ่มเติม: https://www.goethe.de/ins/th/th/ver.cfm?event_id=25086291

information provided by event organizer

สถาบันเกอเธ่ประเทศไทย

18/1 ซอยเกอเธ่สาทร 1 กรุงเทพฯ 10120

โซน

2

จ. - ศ. 8:00-17:00

MRT: ลุมพินี

สถาบันเกอเธ่ประเทศไทย

18/1 ซอยเกอเธ่สาทร 1 กรุงเทพฯ 10120

โซน

2

จ. - ศ. 8:00-17:00

MRT: ลุมพินี