นิทรรศการ

จริง ลวง

ธัฐบดินทร์ บุญเนื่อง

วันที่:

6 - 28 ก.ค. 2567

ความจริงและความลวงในบริบทของสงครามแห่งจิตวิญญาณเป็นแนวคิดที่นำมาจากการศึกษาวิจัยสู่การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ซึ่งประกอบด้วยผลงานจิตรกรรมไทยแบบประเพณีและ Conceptual Art งานเหล่านี้มุ่งเน้นการให้คุณค่าในแง่ของความคิดและมูลค่าทางทรัพย์สิน มนุษย์ให้ค่ากับวัสดุ ชื่อเสียง ราคา และแนวคิดที่นำเสนอ ศิลปินเป็นผู้กำหนดแนวทางเริ่มต้น แต่สุดท้ายการตีความหมายและให้ค่านั้นขึ้นอยู่กับมุมมองของผู้สะสม การนำเสนอที่เข้าถึงผู้ชมและนักสะสมได้ดีแค่ไหนจะขึ้นอยู่กับเจตนาของผู้สร้างสรรค์ ทั้งในแง่สุนทรียะ ความงาม ความเข้าใจ คุณค่าทางปัญญา และผลตอบแทนทางการเงิน คำถามเกี่ยวกับคุณค่าและความหมายของศิลปะแสดงให้เห็นถึงภาพรวมและเจตนาของศิลปิน รวมถึงการสะท้อนความพึงพอใจของนักสะสมที่อาจจะมีมุมมองที่ตรงหรือแตกต่างกัน มูลค่าและราคาถูกกำหนดขึ้นเพื่อสร้างความหมายในผลงานศิลปะ ทั้งภายในและภายนอก โดยตอบโจทย์ทั้งคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ความหมาย ความงาม และความจริง

ศิลปิน : ธัฐบดินทร์ บุญเนื่อง
ศิลปินรับเชิญ:
รศ.เดือนฉายผู้ชนะ ภู่ประเสริฐ
พนัชกร เพชรนาค
ชนิสรา วรโยธา
ศิลาลัย พัดโบก
ประภัสสร ภู่ประเสริฐ

6-28 กรกฎาคม 2567
เพลย์ อาร์ต เฮาส์

information provided by event organizer

เพลย์ อาร์ต เฮาส์

993 ถ.ทรงวาด เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100

โซน

1

อ. - พฤ. 11:00-16:00 ศ. - อา. 11:00-18:00 (หยุดวันจันทร์)

MRT: วัดมังกร

เพลย์ อาร์ต เฮาส์

993 ถ.ทรงวาด เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100

โซน

1

อ. - พฤ. 11:00-16:00 ศ. - อา. 11:00-18:00 (หยุดวันจันทร์)

MRT: วัดมังกร

MORE LIKE THIS

8 Seconds: นิทรรศการภาพถ่ายฟิล์มกระจกเปียกโคโลเดียน

นิโก้ เซเป้ x 10 ศิลปินในโครงการภาษาแห่งจิตวิญญาณ

นิโก้ เซเป้ x 10 ศิลปินในโครงการภาษาแห่งจิตวิญญาณ

นิโก้ เซเป้ x 10 ศิลปินในโครงการภาษาแห่งจิตวิญญาณ

A Million Little Odd Things, the Last Promise, and One Big Picture

นพไชย (ต้อย) อังควัฒนะพงษ์ และ ปิยลักษณ์ เบญจดล

นพไชย (ต้อย) อังควัฒนะพงษ์ และ ปิยลักษณ์ เบญจดล

นพไชย (ต้อย) อังควัฒนะพงษ์ และ ปิยลักษณ์ เบญจดล

รูปโคจร

อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล, อารยา ราษฎร์จำเริญสุข, ปรัชญา พิณทอง, สถิตย์ ศัสตรศาสตร์, และสรวิศ ทรงสัตย์

อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล, อารยา ราษฎร์จำเริญสุข, ปรัชญา พิณทอง, สถิตย์ ศัสตรศาสตร์, และสรวิศ ทรงสัตย์

อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล, อารยา ราษฎร์จำเริญสุข, ปรัชญา พิณทอง, สถิตย์ ศัสตรศาสตร์, และสรวิศ ทรงสัตย์

PLUTO NEPTUNE 7 10 40 54

โลเล ทวีศักดิ์, แพร นัดดา, โรมัน และ นินจา

โลเล ทวีศักดิ์, แพร นัดดา, โรมัน และ นินจา

โลเล ทวีศักดิ์, แพร นัดดา, โรมัน และ นินจา