นิทรรศการ

Rebel's Debut

หลากหลายศิลปิน

วันที่:

11 ต.ค. - 11 พ.ย. 2566

นิทรรศการ “REBEL’S DEBUT” เกิดจากการรวมตัวกันของเหล่า Local Artist ทั้ง 7 คน ซึ่งเป็นกลุ่มศิลปินรุ่นใหม่ผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่เปี่ยมไปด้วยความเป็นปัจจุบันของสภาวะสมัยนิยม ผลงานศิลปะของพวกเขาเหล่านี้จึงมีความแตกต่างและหลากหลาย ทั้งในด้านแง่คิด เนื้อหา และเทคนิควิธีการทางศิลปะบางคนได้แรงบรรดาลใจจากเรื่องราวและเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน บ้างสร้างสรรค์จากประเด็นทางสังคม บ้างสื่อสารถึงความเป็นโลกาภิวัตน์อันไร้พรมแดนของอุตสาหกรรมดิจิตัล และบางคนก็มองถึงแก่นสาระหรือวิกฤตชีวิตแบบมนุษย์

ในยุคต้นศตวรรษที่ 21 แม้ศิลปินเหล่านี้จะเต็มเปี่ยมไปด้วยความคิดและแง่มุมที่เป็นเอกลักษณ์ แต่กลับพบเห็นได้ไม่มาก เนื่องจากบางคนอาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล บางคนส่งสารในประเด็นที่มีความละเอียดอ่อน บ้างซุ้มเงียบสร้างสรรค์อยู่แต่ลำพัง

นิทรรศการ “REBEL’S DEBUT” มีขึ้นเพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้กับศิลปินได้ปล่อยของให้สาธารณชนได้รับชม เพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนความคิดและมุมมองทางศิลปะ ทั้งตัวศิลปินและผู้ชม

information provided by event organizer

รีเบลอาร์ตสเปส ไชน่าทาวน์

530 ถ.เยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10320

โซน

1

ทุกวัน 10:00-18:00

MRT: วัดมังกร

รีเบลอาร์ตสเปส ไชน่าทาวน์

530 ถ.เยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10320

โซน

1

ทุกวัน 10:00-18:00

MRT: วัดมังกร