นิทรรศการ

เงาสะท้อนแห่งชีวิต

เจริญ ศิลปศาสตร์

วันที่:

16 ม.ค. - 18 ก.พ. 2567

ชีวิต ตัวตนและศิลปะ ทุกสิ่งทุกอย่างสะท้อนอยู่ในงานจิตรกรรมนี้ ตัวตน ความชอบ การแสดงออกถึงรสนิยม ผมอยากให้ผู้ชมได้รับรู้ถึงภาวะอารมณ์ในมิติต่าง ๆ ที่ร้อยเรียงผ่านภาษาภาพเหล่านี้ที่ดังเป็นเรื่องราวในชีวิตของผม

เจริญ ศิลปศาสตร์

information provided by event organizer

ศูนย์จริยศิลป์

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ชั้น 4 ห้อง 404 939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โซน

2

อ. - อา. 10:00-20:00 (หยุดวันจันทร์)

BTS: สนามกีฬาแห่งชาติ

ศูนย์จริยศิลป์

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ชั้น 4 ห้อง 404 939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โซน

2

อ. - อา. 10:00-20:00 (หยุดวันจันทร์)

BTS: สนามกีฬาแห่งชาติ