นิทรรศการ

RE:LOOK

หลากหลายศิลปิน

วันที่:

20 ต.ค. 2566 - 22 ม.ค. 2567

งานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ไปจนถึงศิลปะจัดวาง สะท้อนปรากฏการณ์ทางสังคมและความสัมพันธ์ซึ่งไหลเวียนอยู่ในพื้นที่เมือง โดยมีผลงานศิลปะเป็นตัวเชื่อมโยงไปสู่ประเด็นสาธารณะ ชวนให้กลับไปมองนิยามและคำจำกัดความต่าง ๆ ของเมืองในหลากมิติ

นิทรรศการคัดสรรผลงานของศิลปินที่เคยผ่านโครงการ People’s Gallery หนึ่งในโครงการพิเศษของ BACC POP UP โดยหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (หอศิลปกรุงเทพฯ) เพื่อติดตามผลการสนับสนุนและต่อยอดศิลปิน คัดสรร รวบรวม และนำเสนอใหม่ผ่านแนวความคิดของพื้นที่ศึกษา เพื่อทำความเข้าใจถึงความหลากหลายที่ทับซ้อนอยู่ในพื้นที่ของเมือง ผ่านมุมมองของศิลปินในฐานะปัจเจกบุคคลที่สะท้อนปรากฏการณ์ทางสังคม

ศิลปินที่มีผลงานแสดงในนิทรรศการนี้อาทิ ปรัชญา เจริญสุข, กามีละ อิละละ, ธนบดี วัฒนารักษ์, นพนันท์ ทันนารี ฯลฯ

information provided by event organizer

BACC Pop Up

ชั้น 3 โซน MUNx2 ซีคอนสแควร์

ชั้น 3 โครงการมันมัน (MUNx2) ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

โซน

4

ทุกวัน 11:00-19:00

MRT: สวนหลวง ร.9

BACC Pop Up

ชั้น 3 โซน MUNx2 ซีคอนสแควร์

ชั้น 3 โครงการมันมัน (MUNx2) ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

โซน

4

ทุกวัน 11:00-19:00

MRT: สวนหลวง ร.9