นิทรรศการ

SAKARIN KRUE-ON

สาครินทร์ เครืออ่อน

วันที่:

19 ธ.ค. 2566 - 23 ม.ค. 2567

ถัง คอนเทมโพรารี อาร์ต ภูมิใจนำเสนอนิทรรศการในความร่วมมือกับพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย (MOCA) "SAKARIN KRUE-ON" นิทรรศการเดี่ยวของ สาครินทร์ เครืออ่อน ภัณฑารักษ์โดย มิเคล่า เชน่า จัดแสดงผลงานศิลปะที่มีเนื้อหากระตุ้นความคิด เจาะลึกถึงผลกระทบที่การเลือกของมนุษย์มีต่อจริยธรรยโดยไม่ขึ้นอยู่กับยุคสมัยและบริบททางวัฒนธรรม สาครินทร์ได้ใช้วิธีเน้นย้ำให้เห็นว่าการกระทำใดๆ ของมนุษย์ย่อมส่งผลต่อสิ่งอื่น ไม่ว่าเราจะอยู่ในช่วงเวลาไหน หรือในวัฒนธรรมใดก็ตาม หนุนนำให้เรารับผิดชอบต่อการกระทำของตนเอง และมุ่งสู่อนาคตที่ดีกว่า

ก้าวเข้าสู่โลกของ "SAKARIN KRUE-ON" โดยนิทรรศการจะมีพิธีเปิดในวันที่ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 น. จัดแสดงถึงวันที่ 23 มกราคม 2566 ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย (MOCA)

information provided by event organizer

โมค่า แบงค็อก

499 ถ.กำแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โซน

3

อ. - อา. 10:00-18:00 (หยุดวันจันทร์)

SRT: บางเขน

โมค่า แบงค็อก

499 ถ.กำแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โซน

3

อ. - อา. 10:00-18:00 (หยุดวันจันทร์)

SRT: บางเขน