นิทรรศการ

ขี้เลื่อย

เมืองทอง อิ่มทอง

วันที่:

1 - 26 พ.ย. 2566

นิทรรศการจัดแสดงประติมากรรมไม้ โดยศิลปินมีความหลงใหลในความพิเศษของวัสดุ “ไม้” เมื่อผ่านกระบวนการขัดเงาจะสื่อถึงอารมณ์ความนุ่มนวลที่ศิลปินต้องการถ่ายทอด ลายประสานของชั้นไม้บอกเล่าเรื่องราวของกาลเวลา รวมถึงร่องรอยบนผิวไม้ที่เกิดจากเครื่องมือแกะสลักทำให้เกิดพื้นผิวและลวดลาย ทั้งหมดนี้เป็นการถ่ายทอดอารมณ์ มุมมอง และจิตนาการที่ศิลปินต้องการถ่ายทอดผ่านผลงานในนิทรรศการครั้งนี้

information provided by event organizer

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

พีเพิลส์แกลเลอรี ห้อง P1-2 ชั้น 2

939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ10330

โซน

2

อ. - อา. 10:00-20:00 (หยุดวันจันทร์)

BTS: สนามกีฬาแห่งชาติ

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

พีเพิลส์แกลเลอรี ห้อง P1-2 ชั้น 2

939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ10330

โซน

2

อ. - อา. 10:00-20:00 (หยุดวันจันทร์)

BTS: สนามกีฬาแห่งชาติ