นิทรรศการ

SEAM-less

คัทเทีย พรินส์ และ มรกต เกษเกล้า

วันที่:

22 ก.พ. - 14 เม.ย. 2567

อัตตา แกลเลอรี่ มีความยินดีขอเชิญเป็นเกียรติร่วมงาน และ พบปะพูดคุยกับศิลปิน ในงานเปิดนิทรรศการ SEAM-less นิทรรศการคู่ โดย คัทเทีย พรินส์ และ มรกต เกษเกล้า ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ระหว่างเวลา 17:00 – 20:00 น. โดยนิทรรศการจะมีจัดไปจนถึงวันที่ 14 เมษายน 2567

"SEAM-less" เป็นนิทรรศการแสดงผลงานของศิลปิน 2 คนคือ คัทเทีย พรินส์ (Katja Prins) และ มรกต เกษเกล้า โดยมีเป้าหมายที่จะท้าทายมุมมองศิลปะแบบ ไบนารี่ (การแบ่งแยก แบ่งกลุ่มเป็นสองส่วนที่ต่างกัน) กระตุ้นผู้ชมให้มีการพิจารณาความหมายของคำว่า ศิลปะ ที่เรารับรู้สืบถอดกันมา รวมทั้งลดช่องว่างระหว่างกระบวนการสร้างสรรค์ที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะระหว่าง งานศิลปะ และงานฝีมือ เน้นการสื่อสารความคิดนี้ผ่านผลงานของศิลปินทั้งสองที่ผสมผสานวัสดุและวิธีการสร้างสรรค์งานศิลปะที่แตกต่างกันได้อย่างลื่นไหล เป็นการสะท้อนให้เห็นว่า วัสดุและวิธีการที่หลากหลายนี้มาบรรจบกันเพื่อสร้าง "สิ่ง" ใหม่ที่สมบูรณ์แบบ มีคุณค่า และมีความสำคัญทางวัฒนธรรมในตัวของมันเอง

เมื่อศิลปินที่มีความแตกต่างกันทางด้านวัฒนธรรม การศึกษา และพื้นฐานการทำงานมาจัดแสดงผลงานที่ทำจากวัสดุที่แตกต่างกันในพื้นที่เดียวกันนั้น จะกระตุ้นให้เกิดบทสนทนาใหม่ และมอบมุมมองใหม่ให้ผู้ชมได้สำรวจผลงานแต่ละชิ้นอย่างมีอิสระ มีความเป็นปัจเจก และยังสร้างมุมมองใหม่อย่างเป็นองค์รวมอีกด้วย

คัทเทีย พรินส์ (เกิดในปี 1970) ศิลปินชาวดัตช์จบการศึกษาทางด้านเครื่องประดับร่วมสมัย หรืองานศิลปะที่สวมใส่ได้ หลังจากทำงานในฐานะศิลปินเครื่องประดับมาได้หลายปีก็ได้ตัดสินใจหาความรู้เพิ่มเติมโดยการไปเรียนต่อปริญญาโททางด้านทัศนศิลป์ งานศิลปะของเขาจึงได้พัฒนาการมาเป็นงานศิลปะที่มีบริบทที่ไกลออกจากร่างกาย (body) แต่ยังคงกล่าวถึงเรื่องร่างกาย เพราะยังมีการสร้างงานด้วยร่างกายของเธอนั้นเอง งานศิลปะของเธอเป็นการเปรียบเทียบระหว่างโลกธรรมชาติกับโลกที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้น และการเชื่อมต่อระหว่างมนุษย์และเครื่อง จักรกล เธอผสมผสานวัสดุที่หลากหลายเพื่อสร้างงานศิลปะที่เป็นความกลมกลื่นเป็นส่วนเดียวกันที่มีจุดเริ่มต้นจากความแตกต่าง

มรกต เกษเกล้า (เกิดในปี 1971) ศิลปินไทยที่มีพื้นฐานงานฝีมือที่ได้รับอิทธิพลจากคุณแม่ เธอได้รับการศึกษาทางศิลปะทั้งในประเทศไทยและประเทศเยอรมนี งานศิลปะที่หลากหลายของเธอครอบคลุมถึงวาดภาพ และงานศิลปะจัดวาง การผสมผสานเทคนิคงานฝีมือ เช่นการปักด้ายสีบนภาพวาดนามธรรม ทำให้เกิดมิติที่เป็นเอกลักษณ์ในขณะที่เธอทำการสำรวจเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิต และภูมิประเทศธรรมชาติที่กำลังเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงต่างๆนาๆ ในโลกปัจจุบัน

นิทรรศการที่นำเสนอทักษะข้ามสาขานี้จะมีการนำเสนองานเครื่องประดับ และ งานประติมากรรมติดผนังของคัทเทีย ไปพร้อมกับงานภาพวาด และการจัดวางภาพวาดของ มรกต เพื่อสร้างบทสนทนาระหว่างงานศิลปะของพวกเธอ และเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ชมได้รับรู้ถึงความสัมพันธ์ต่างๆระหว่างชิ้นงานภายในนิทรรศการ ศิลปินทั้งสองได้แสดงให้เห็นอย่างชาญฉลาดผ่านผลงานของพวกเธอว่า รอยต่อ (seam) หรือจุดปะทะระหว่างวัสดุ และกระบวนการที่แตกต่างกันนั้นสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เสมือนว่างานของพวกเธอ และการทำงานของพวกเธอนั้น ไร้รอยต่อ (seamless) อีกด้วย

นิทรรศการ "SEAM-less" นี้มีเป้าหมายที่จะทำให้เกิดการประมวลความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นในรูปแบบของงานศิลปะและนำผู้ชมให้เข้าถึงงานศิลปะได้โดยไม่มีการวางข้อจำกัด รวมถึงการจัดลำดับความสำคัญที่มักเห็นในวงการศิลปะของภูมิภาคนี้ ความสามารถในการผสมผสานงานวิจิตรศิลป์ และทักษะการทำงานฝีมือทำให้ศิลปินทั้งสองมีจุดยืน และทำงานในโลกทัศนศิลป์ได้โดยไม่จำกัดตัวเองว่าทำงานศิลปะ หรือ งานฝีมือ รวมไปถึงความไม่จำเป็นที่ต้องจำกัดความว่างานของเขานั้นเป็นงานวิจิตรศิลป์ หรือ งานประยุกต์ศิลป์ การสร้างความสมดุลระหว่างความคิดสร้างสรรค์ และความชำนาญในการทำงานฝีมือพวกเธอปลดปล่อยเธอจากมุมมองแบบ ไบนารี ในการเสพงานศิลปะ

information provided by event organizer

อัตตา แกลเลอรี่

โครงการแวร์เฮาส์ 30 ซ.เจริญกรุง 30 เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โซน

2

พ. - อา. 13:00-18:30 (หยุดวันจันทร์-อังคาร)

BTS: สะพานตากสิน MRT: หัวลำโพง

อัตตา แกลเลอรี่

โครงการแวร์เฮาส์ 30 ซ.เจริญกรุง 30 เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โซน

2

พ. - อา. 13:00-18:30 (หยุดวันจันทร์-อังคาร)

BTS: สะพานตากสิน MRT: หัวลำโพง