นิทรรศการ

ตัวตน

สุรักษ์ เวียงแสง

วันที่:

6 - 31 มี.ค. 2567

"ครูไก่ คนเขียนลายเส้นและสีน้ำ ในเชิงสถาปัตยกรรม"

ศิลปินรับเชิญ
• อ.ธนากร ไชยจินดา (ศิลปินสีน้ำ มือหนึ่งของ เชียงใหม่)
• อ.สุวิทย์ ใจป้อม (ประธานขั้วศิลปะ เชียงราย)
• รัชพล ศิริดิษย์ (ประธานสีน้ำนานาชาติ IWS ภาคเหนือ)

information provided by event organizer