นิทรรศการ

ครุศิลปะไทย: Shining

วันที่:

8 พ.ย. - 8 ธ.ค. 2566

สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญชม และร่วมในพิธีเปิดนิทรรศการ “ครุศิลปะไทย: Shining” นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะของนิสิตทุน โครงการส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะทางศิลปะระดับชาตินานาชาติ ระดับปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา ประจำปีพ.ศ.2566

จัดแสดงระหว่างวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566-8 ธันวาคม 2566 ณ mangoSTEEMS art and learning center ชั้น 3 ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้

พิธีเปิดนิทรรศการ วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 18.00 น.

ข้อมูลเพิ่มเติม: www.facebook.com/arted.chula

information provided by event organizer