เทศกาล & กิจกรรม

Siam Luminary Spark Up

CMO GROUP

วันที่:

1 - 31 ธ.ค. 2566

เปลี่ยนบรรยากาศของสยามสแควร์ Walking street ให้คึกคักไปด้วยบรรยากาศของเทศกาลปีใหม่ผ่านการประดับตกแต่งไฟสไตล์ Neon-Street สุดเท่ ชวนให้ถ่ายรูปได้ทุกซอกทุกมุม

Phase1 (1-31 ธันวาคม)

Location: ตลอดแนว Siam Square Walking street และภายในพื้นที่ห้าง Siam Square One

Phase2 (20-31 ธันวาคม)

Location: สยามสแควร์ซอย 5

information provided by event organizer

สยามสแควร์

Walking Street

1 สยามแสควร์ ซอย 7 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โซน

2

ทุกวัน 10:00-21:00

BTS: สยาม

สยามสแควร์

Walking Street

1 สยามแสควร์ ซอย 7 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โซน

2

ทุกวัน 10:00-21:00

BTS: สยาม