นิทรรศการ

SIRIVANNAVARI GRACE GLAMOUR GLORY

วันที่:

12 ส.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567

นิทรรศการ “SIRIVANNAVARI GRACE GLAMOUR GLORY” จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในโอกาสทรงเจริญพระชันษาครบ 3 รอบ 36 พรรษา วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2566 เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจในการสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จย่าของพระองค์ ในการอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาผ้าไทย

information provided by event organizer

พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

หอรัษฎากรพิพัฒน์, ถ.หน้าพระลานแขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนครกรุงเทพฯ 10200

โซน

1

ทุกวัน 9:00-16:30

พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

หอรัษฎากรพิพัฒน์, ถ.หน้าพระลานแขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนครกรุงเทพฯ 10200

โซน

1

ทุกวัน 9:00-16:30