นิทรรศการ

Spiritual Pollution

อาจิณโจนาธาน อาจิณกิจ และ รวิชญ์ เทิดวงส์

วันที่:

4 - 30 พ.ย. 2566

นิทรรศการ โดย อาจิณโจนาธาน อาจิณกิจ และ รวิชญ์ เทิดวงส์

เมื่อกล่าวถึงมลภาวะ ผู้คนมักนึกถึงเพียงมลพิษในรูปแบบที่มองเห็นหรือจับต้องได้ เฉกเช่น ฝุ่นควัน น้ำกรด และดินปนเปื้อน ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไปในปัจจุบันขณะ เหตุการณ์เหล่านี้เป็นหนึ่งในตัวแปรทางธรรมชาติที่อยู่เหนือการควบคุมแต่กลับส่งผลเสียต่อเราทั้งทางตรงและทางอ้อม และอาจทำลายสุขภาวะทางจิตของเราได้ มากไปกว่านั้น มลพิษทางจิตใจยังสามารถเกิดขึ้นได้จากสิ่งเร้าต่างๆที่อยู่รอบตัวตามสภาพแวดล้อมของปัจเจกบุคคล ด้วยเหตุนี้ งานนิทรรศการ Spiritual Pollution จึงถูกจัดขึ้นมาเพื่อตีแผ่ความหมายของมลพิษทางจิตใจที่ต่างกันของศิลปินทั้งสองท่าน ผ่านภาพ Abstract หรือ ศิลปะนามธรรม ที่ลื่นไหลแต่แฝงไปด้วยความหมาย

information provided by event organizer

333แกลเลอรี่/แวร์เฮาส์ 30

โครงการแวร์เฮาส์ 30 (ห้อง 5) ซ.เจริญกรุง 30 เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โซน

2

อ. - อา. 11:00-18:00 (หยุดวันจันทร์)

BTS: สะพานตากสิน MRT: หัวลำโพง

333แกลเลอรี่/แวร์เฮาส์ 30

โครงการแวร์เฮาส์ 30 (ห้อง 5) ซ.เจริญกรุง 30 เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โซน

2

อ. - อา. 11:00-18:00 (หยุดวันจันทร์)

BTS: สะพานตากสิน MRT: หัวลำโพง