นิทรรศการ

Still Alive

Liliane Zumkemi

วันที่:

5 - 24 มี.ค. 2567

ศิลปินได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องราวการสูญพันธุ์ของปลาหวีเกศ หรือชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Platytropius Siamensis ซึ่งเป็นปลาน้ำจืดที่เคยพบได้ทั่วไปในแม่น้ำเจ้าพระยา การสำรวจวิจัยเรื่องราวเกี่ยวกับปลาชนิดนี้และการทำงานร่วมกับกลุ่มคนท้องถิ่นที่หลากหลาย เกิดผลลัพธ์เป็นงานศิลปะจัดวางที่ประกอบไปด้วยประติมากรรมดินเผารูปปลาหลายร้อยตัว ที่ถูกร้อยเรียงแบบกลับหัวเข้าด้วยกันเป็นเส้นยาวหลายๆ เส้น จนเกิดเป็นโมบายกระดิ่งลมขนาดใหญ่ที่ผู้ชมสามารถก้าวเข้าไปอยู่ด้านใน เมื่อปบาดินเผาแต่ละตัวเคลื่อนไหวมาสัมผัสกัน จะมีเสียงดังกังวานเป็นท่วงทำนองก้องไปทั่วห้องนิทรรศการ

information provided by event organizer

Matdot Art Center

แบล็คลิสท์ แกลเลอรี่

47 ถ.หลานหลวงแขวงวัดโสมนัสเขตป้อมปราบฯกรุงเทพฯ 10100

โซน

1

อ. - อา. 10:00-18:00 (หยุดวันจันทร์)

-

Matdot Art Center

แบล็คลิสท์ แกลเลอรี่

47 ถ.หลานหลวงแขวงวัดโสมนัสเขตป้อมปราบฯกรุงเทพฯ 10100

โซน

1

อ. - อา. 10:00-18:00 (หยุดวันจันทร์)

-