นิทรรศการ

พายุ

อนุโรจน์ จันทร์โพธิ์ศรี

วันที่:

13 มี.ค. - 24 เม.ย. 2567

ผลงานชุด “พายุ” เกิดขึ้นจากการนำลายเส้นจากฮูปแต้มจากสิมวัดสนวนวารีพัฒนาราม รวมถึงข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และข้อมูลทางเอกสารมาพัฒนาลายเส้นขึ้นใหม่ให้เป็นแบบเฉพาะของตนซึ่งแตกต่างไปจากเดิม ฉากการสู้รบของสินไซและยักษ์กุมภัณฑ์ที่ศิลปินได้เขียนขึ้นต่อเติมภาพที่ขาดหายไป โดยจัดวางองค์ประกอบเรื่องราวใหม่ และเขียนภาพด้วยเทคนิค “จารบาติก” ซึ่งเป็นเทคนิคที่ศิลปินพัฒนามาจากภูมิปัญญาโบราณและท้องถิ่น

ในภาพผลงาน ศิลปินได้สร้างพื้นผิวให้มีลักษณะผุกร่อนเสื่อมสลายเพื่อสื่อถึงลักษณะของฮูปแต้มจริงที่ได้พบเห็นและยังสื่อถึงเรื่องไตรลักษณ์ การเลือกใช้พาราฟิน (Paraffin) ลงรองพื้นเพื่อให้พื้นผิวเกิดลวดลายที่มีความแตกหัก ส่วนการเขียนภาพลายเส้นบนภาพใช้เทคนิคเดียวกันกับการจารหรือเขียนบนใบลานเพื่อให้เกิดเส้นที่คมชัด และอีกหนึ่งเทคนิคที่ใช้คือ บาติก ซึ่งการผสานกันของสองเทคนิคเป็นสิ่งที่ศิลปินคิดค้นขึ้นมาโดยมีวิธีการเขียนลายเส้นลงบนผ้าด้วยเหล็กแหลม ทำให้เกิดรูปร่างและทรง หลังจากนั้นใช้จันติ้งลงเทียนสีและนำไปมัดย้อมด้วยสีบาติกตามลำดับ ซึ่งในภาพชุดนี้เลือกใช้สีโทนสีน้ำเงิน ดำ และน้ำตาลเป็นหลักทำให้ภาพมีความเข้มขรึม และขลังเพื่อสื่อถึงความหนักหน่วงที่เกิดในใจของนางสุมฑา และแสดงให้เห็นถึงความรุนแรงของการสู้รบระหว่างสองฝ่ายที่มีความรุนแรงราวกับพายุอีกด้วย

information provided by event organizer

พิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น 1

254 ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โซน

2

จ. - ศ. 9:00-16:30

BTS: สยาม, สนามกีฬาแห่งชาติ

พิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น 1

254 ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โซน

2

จ. - ศ. 9:00-16:30

BTS: สยาม, สนามกีฬาแห่งชาติ