นิทรรศการ

Storytelling

ชญานิน กวางแก้ว, ต่อพงศ์ เชยชม, ทรัพย์มณี ชัยแสนสุข, ธนภัทร ไชยพันนา, พิเชษฐ ยังพบ, รัฐพล ปัญญาทา, ศิวกร ศรีคำภา, สิทธิพนธ์ เลาะไชยสงค์

วันที่:

18 ก.ค. - 18 ส.ค. 2567

เมื่อการเล่าเรื่องเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดขึ้นทางวัฒนธรรม ความแตกต่างทางความคิดจึงนำมาสู่ประสบการณ์อันหลากหลายของผู้คนในสังคม "Storytelling" เปรียบเสมือนการเดินทางของทั้ง 8 ศิลปิน อาทิ ชญานิน กวางแก้ว, ต่อพงศ์ เชยชม, ทรัพย์มณี ชัยแสนสุข, ธนภัทร ไชยพันนา, พิเชษฐ ยังพบ, รัฐพล ปัญญาทา, ศิวกร ศรีคำภา และสิทธิพนธ์ เลาะไชยสงค์ ที่ได้ใช้เวลาในการค้นหา ค้นพบ และกลั่นกรองเรื่องราวความประทับใจ ระหว่างการดำเนินชีวิต ถ่ายทอดผ่านผลงานสร้างสรรค์ในรูปแบบและเส้นเรื่องของตนเอง

information provided by event organizer

หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล

99/45-46 หมู่ 18 ถนนบรมราชชนนีแขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170

โซน

5

อ. - ส. 10:30-19:00 อา. 10:30-17:30 (หยุดวันจันทร์)

-

หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล

99/45-46 หมู่ 18 ถนนบรมราชชนนีแขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170

โซน

5

อ. - ส. 10:30-19:00 อา. 10:30-17:30 (หยุดวันจันทร์)

-

MORE LIKE THIS

8 Seconds: นิทรรศการภาพถ่ายฟิล์มกระจกเปียกโคโลเดียน

นิโก้ เซเป้ x 10 ศิลปินในโครงการภาษาแห่งจิตวิญญาณ

นิโก้ เซเป้ x 10 ศิลปินในโครงการภาษาแห่งจิตวิญญาณ

นิโก้ เซเป้ x 10 ศิลปินในโครงการภาษาแห่งจิตวิญญาณ

A Million Little Odd Things, the Last Promise, and One Big Picture

นพไชย (ต้อย) อังควัฒนะพงษ์ และ ปิยลักษณ์ เบญจดล

นพไชย (ต้อย) อังควัฒนะพงษ์ และ ปิยลักษณ์ เบญจดล

นพไชย (ต้อย) อังควัฒนะพงษ์ และ ปิยลักษณ์ เบญจดล

รูปโคจร

อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล, อารยา ราษฎร์จำเริญสุข, ปรัชญา พิณทอง, สถิตย์ ศัสตรศาสตร์, และสรวิศ ทรงสัตย์

อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล, อารยา ราษฎร์จำเริญสุข, ปรัชญา พิณทอง, สถิตย์ ศัสตรศาสตร์, และสรวิศ ทรงสัตย์

อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล, อารยา ราษฎร์จำเริญสุข, ปรัชญา พิณทอง, สถิตย์ ศัสตรศาสตร์, และสรวิศ ทรงสัตย์

PLUTO NEPTUNE 7 10 40 54

โลเล ทวีศักดิ์, แพร นัดดา, โรมัน และ นินจา

โลเล ทวีศักดิ์, แพร นัดดา, โรมัน และ นินจา

โลเล ทวีศักดิ์, แพร นัดดา, โรมัน และ นินจา