การแสดง & ภาพยนตร์

Street Food Theatre

วันที่:

4 - 10 เมษายน 2567

ศิลปะการแสดงที่ไม่ได้จำกัดแค่ตาดู หูฟัง แต่ผู้ชมสามารถชิมละครได้ “Street Food Theatre” ร่วมกับสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม และกรุงเทพมหานครฯเปลี่ยนตรอก ซอก ซอยในย่านพระนคร ให้กลายเป็นพื้นที่ศิลปะควันฉุย อร่อยทุกหัวมุม ด้วยการผสมผสานประสบการณ์ศิลปะการแสดงย่อยง่าย ด้วยการนำเสนอผ่านวัฒนธรรมอาหารของคนเมือง เรื่องราวและศิลปะชิมได้ที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวัน รับรสศิลปะผ่านอาหาร สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนกับเมือง, พื้นที่, และชุมชน เชื่อมโยงกับคนในท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นคนรู้จักหรือไม่รู้จัก

📍จุดที่นัดพบ“ข้าวคำ น้ำคำ” ที่ร้าน 26Braisedbeef ที่นำเสนอเรื่องราวของข้าวบ้าน โดยNapatr Tee Thcnoodle เจ้าของร้านยี่สับหลก

📍ส้มตำป้าอรริมคลองหลอด โดย Satit Tangrattanamongkol สาธิต ตั้งรัตนมงคล Illustrator & Graphic Designer

📍รถเข็นสโลวบาร์ริมกำแพงกระทรวงมหาดไท

📍ลานอนามัยแพร่งภูธร “Fragility สำหรับ Immersive Acousmatic Composition” โดย สรัญรัตน์ แสงชัย Sara Sangchai และ ภาคภูมิ เจริญวิริยะ

📍ร้านเสรี “ขาว/หลอก รูป รส เสียง ที่ถูกละเลยจากการเดินถนน” โดย อนุสรณ์ ติปยานนท์ Tone Anusorn Tipayanon

ตลอดเส้นทางจะถูกโปรยด้วยตัวละครลับ เคล้ากับงานศิลปะการแสดงจะอยู่ตามจุดต่างๆของเส้นทาง

กำกับการแสดง: Kwin Bhichitkul กวิน พิชิตกุล

📍สะพานหก “Saphan Hok and more”

นักแสดง :Sarut Komalittipong ศรุต โกมลิทธิพงศ์

Thongchai Pimapunsri ธงชัย พิมาพันธุ์ศรี

Wayla Vawynn เวลา วาวินน์

Thanakit Karamad ธนกฤต กาละมัด

📍IM En Ville อิ่มในเมือง “Something you might forget while eating”

กำกับการแสดง และแสดงโดย: กวิน พิชิตกุล x Kazumi Ishigami

📍หอยทอดแพร่งภูธร “After Work”

นักแสดง :
Saifah Tanthana สายฟ้า ตันธนา
Suphasawatt Purnaveja ศุภสวัสดิ์ บุรณเวช
Wanvisa Punyaneramitdee วรรณวิสาข์ ปัญญาเนรมิตดี

งานทั้งหมดจะถูกร้อยเรียงด้วย sound journey ที่ Lab5Soundworks (สรัญรัตน์ แสงชัย และภาคภูมิ เจริญวิริยะ) และ สุพนิต เรียนศรีวิไล Supanit Riansrivirai (ศิลปิน-ช่างภาพ)ได้เก็บความทรงจำของเมือง เรื่องเล่าของผู้คน รสอาหารมาขับเคลื่อน เปลี่ยนผ่านผู้ชมทุกท่านในแต่ละจุด…Bon appetite!!!

information provided by event organizer

26Braised Beef (ยี่/สับ/หลก)

19/1-2 ถ.เจริญกรุง แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โซน

1

ทุกวัน (ยกเว้นวันจันทร์)

MRT: สามยอด

26Braised Beef (ยี่/สับ/หลก)

19/1-2 ถ.เจริญกรุง แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โซน

1

ทุกวัน (ยกเว้นวันจันทร์)

MRT: สามยอด