นิทรรศการ

Take Time

พีระ โภคทวี

วันที่:

2 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2566

นิทรรศการเดี่ยว ครั้งที่ 3 ของพีระ โภคทวี ศิลปินที่หลายคนรู้จักและคุ้นเคยจากผลงานสีน้ำภาพ portrait นิทรรศการครั้งนี้พีระนำเสนองานเชิงแนวความคิด ที่ว่าด้วยมุมมองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิต เรื่องความสุขความทุกข์ การพยายามเข้าใจตัวเองและเข้าใจธรรมชาติ ผ่านเทคนิคสื่อผสม (mixed media) ซึ่งเป็นงานที่เปลี่ยนแนวไปจากสิ่งที่เคยทำมาอย่างสิ้นเชิง

information provided by event organizer

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

84 ถ.ราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โซน

อ. - อา. 10:00-19:00 (หยุดวันจันทร์)

MRT: สามยอด

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

84 ถ.ราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โซน

อ. - อา. 10:00-19:00 (หยุดวันจันทร์)

MRT: สามยอด