นิทรรศการ

Take Flight to the Beyond

Yaipoeng and Naipran.

วันที่:

28 มี.ค. - 16 มิ.ย. 2567

ยายเพิ้งและนายพราน เป็นพี่น้องกัน ยายเพิ้ง เป็นพี่สาวที่เรียนศิลปะ ส่วน นายพราน เป็นน้องชายผู้เกิดมาพร้อมกับภาวะออทิสติกและมีความสามารถทางศิลปะที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

“Take Flight to the Beyond“ เป็นนิทรรศการที่สร้างขึ้นจากความศรัทธาในความมุ่งมั่น และจดจ่อครุ่นคิด ของ นายพราน น้องชายคนพิเศษ ที่ไม่สันทัดการสื่อสาร หรือการบอกเล่าแบบคนทั่วไป แต่ใช้การวาดรูปเดิมซ้ำๆเพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ ความปรารถนาในสิ่งที่เกิดขึ้นภายใต้ความคิดและจิตใจ ที่เกินขีดความสามารถของตนเองที่จะระบายหรือสื่อสารออกมาเป็นคำพูดให้คนอื่นรับรู้เข้าใจได้

information provided by event organizer