นิทรรศการ

Tangle (จับแพะชนแกะ)

วัชรพงษ์ ตั้งพงศ์ไพบูลย์

วันที่:

21 ต.ค. - 30 ธ.ค. 2566

VS Gallery ภูมิใจเสนอ “Tangle (จับแพะชนแกะ)” นิทรรศการศิลปะโดย วัชรพงษ์ ตั้งพงศ์ไพบูลย์ (ผู้ชนะรางวัล Young Thai Artist Award ในสาขาภาพถ่าย ในปี 2012) ซึ่งนำเสนอผลงานประติมากรรมที่มาจากเทคนิคการขดลวดโลหะ

โดยใน Tangle ศิลปินจะสะท้อนชีวิตของตนในฐานะผู้ที่การเติบโตในครอบครัวไทยเชื้อสายจีนที่พบพานความเป็นพหุวัฒนธรรม ตั้งแต่การใช้ชีวิตตามธรรมเนียมครอบครัวคนจีน การเสพสื่อวัฒนธรรมป็อปตั้งแต่การ์ตูน ภาพยนตร์ ทั้งฝั่งตะวันออกและตัววันตก รวมทั้งการรับข่าวสารและค่านิยมอื่น ซึ่งวัฒนธรรมจากหลายแหล่งก็มีหลักความจริง ความดี ความงาม ที่ทั้งสอดคล้องและขัดแย้งกันเอง จนเมื่อประกอบความเชื่อและหลักคิดในการใช้ชีวิตที่หลากหลายเข้าไว้ด้วยกัน ก็มีตรรกะที่เหลื่อมไม่ซ้อนทับกัน จนดูยุ่งเหยิง

ด้วยการใช้อารมณ์ขันที่มีพื้นฐานจากการสังเกตการณ์สิ่งเหล่านี้ ทำให้วัชรพงษ์สนใจจะใช้เทคนิคการขดลวดโลหะที่สื่อถึงการก่อร่างและเชื่อมต่อเรื่องเล่าหลายเรื่องเข้าไว้ด้วยกัน สิ่งที่ศิลปินนำเสนอใน Tangle (จับแพะชนแกะ) มีความหลากหลาย ตั้งแต่ ตัวละครทวยเทพจากนิทานปรัมปราในวัฒนธรรมจีน ตัวละครการ์ตูนจากญี่ปุ่น รวมถึงภาพจากข่าวและรายการโทรทัศน์ และนำมาเสนอในลักษณะจับแพะชนแกะ สร้างภาพที่ดูแปลกตาชวนตลกขบขัน แต่ก็สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นมนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรมไทยจีนของรุ่นใหม่

information provided by event organizer

VS Gallery

2198/10-11 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 22 เขตช่องนนทรีกรุงเทพฯ 10120

โซน

2

พ. - อา. 12:30-18:00 (หยุดวันจันทร์-อังคาร)

BTS: ช่องนนทรี BRT: ถนนจันทน์

VS Gallery

2198/10-11 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 22 เขตช่องนนทรีกรุงเทพฯ 10120

โซน

2

พ. - อา. 12:30-18:00 (หยุดวันจันทร์-อังคาร)

BTS: ช่องนนทรี BRT: ถนนจันทน์