เทศกาล & กิจกรรม

เต็มดวง เฟส

วันที่:

22 - 27 พ.ย. 2566

ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ นำเสนอ "เต็มดวง เฟส" #เทศกาลลอยกระทง เฉลิมฉลองวัฒนธรรมไทยด้วยการตกแต่งพระจันทร์ยักษ์พร้อมโคมยี่เป็งกว่า 100 ดวง, ร่วมกิจกรรมลอยกระทง LED ในสายน้ำภายในศูนย์การค้า, เพลิดเพลินกับการแสดงวัฒนธรรมไทยและดนตรีร่วมสมัยทุกวัน

information provided by event organizer

เอ็มบีเค เซ็นเตอร์

Meeting Point ชั้น G โซน A และโซน Amazing Market ชั้น 4 โซน A

444 ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โซน

2

ทุกวัน 10:00-22:00

BTS: สนามกีฬาแห่งชาติ

เอ็มบีเค เซ็นเตอร์

Meeting Point ชั้น G โซน A และโซน Amazing Market ชั้น 4 โซน A

444 ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โซน

2

ทุกวัน 10:00-22:00

BTS: สนามกีฬาแห่งชาติ