นิทรรศการ

ศิลปะการ์ตูนไทย ๒๕๖๗

หลากหลายศิลปิน

วันที่:

3 - 30 เม.ย. 2567

นิทรรศการ : ศิลปะการ์ตูนไทย

รวมผลงานนักเขียนการ์ตูนเล่มละบาทในอดีตกับผลงานใหม่ นำมาแสดงให้ชม และพบปะ พูดคุย กับนักเขียนในอดีต พร้อมจำหน่ายรูปภาพ ของที่ระลึก

โดย :
ชาตรี สังวรศิลป์, สุเวช สัณหตระกุล
สมศักดิ์ เธียรวรคุณ , อภิชาติ รอดวัฒนกุล
สูงศักดิ์ สุพรมพันธ์ , สนิท สุดสาคร
วัชรินทร์ ประทุมธารารัตน์ , สุรพล ล่อใจ
สุเทพ ยืนยง, เฉลิม ก้อนแก้ว
สุนทร สุวรรณวงศ์, มนตรี ยุวชาติ
สมวุฒิ รัตนสุรางค์, จุติ จันทร์คณา
พรเทพ ชูกุล, อาทิตย์ อาวากุล
สันติ ธาระงาม

3-30 เมษายน 2567 เวลา 11:00-18:00 น.
Old Town Gallery แยกแม้นศรี

information provided by event organizer