นิทรรศการ

THAINECESSITY

หลากหลายศิลปิน

วันที่:

2 - 28 เม.ย. 2567

เตรียมพบกับงาน THAINECESSITY ​ที่ศิลปินไทยร่วมสมัยทั้ง 6 ท่าน จิตรการ แก้วถิ่นคอย, ปริวัฒน์ อนันตชินะ, BigDel (เดเอล ฮอร์แกน), BeerPitch (พิชญา (ศรีระพงษ์) สถาพรวจนา), Max (เกรียงไกร กิมสวัสดิ์) และ ARTSAVEWORLD (วธูสิริ จันสิน) ได้หยิบยกมุมมองที่น่าสนใจ เกี่ยวกับเอกลักษณ์ความเป็นไทย แล้วนำมาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ เล่าเรื่องราว สะท้อนความเชื่อ ความศรัทธา ประเพณีและค่านิยมแบบไทย ผ่านศิลปะแขนงต่าง ๆ

มาร่วมสนทนาความ “ไทยเนส” ด้วยกัน เร็ว ๆ นี้

เข้าชมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

“THAINECESSIT”
Thainess dialogues through six unique artistic expressions
AT EVENT | EXHIBITION ชั้น 3
เซ็นทรัล: ดิ ออริจินัล สโตร์
วันที่ 2 เมษายน 2567 - 28 เมษยน 2567

information provided by event organizer

เซ็นทรัล: ดิ ออริจินัล สโตร์

ชั้น 3

1266 ถ.เจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โซน

2

อ. - อา. 10:00-18:00 (หยุดวันจันทร์)

BTS: สะพานตากสิน

เซ็นทรัล: ดิ ออริจินัล สโตร์

ชั้น 3

1266 ถ.เจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โซน

2

อ. - อา. 10:00-18:00 (หยุดวันจันทร์)

BTS: สะพานตากสิน