นิทรรศการ

สุดยอดงานศิลป์แห่งยัสกี

หลากหลายศิลปิน

วันที่:

16 ก.ย. - 4 พ.ย. 2566

นิทรรศการแสดงผลงานจาก ยัสกีแกลเลอรี่ จากกรุงอัมสเตอร์ดัม

information provided by event organizer

One Wall Art Foundation

ชั้น 9 อาคารสยามกลการ 891/1 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โซน

2

อ. - ส. 11:00-18:00 (หยุด อา. - จ.)

BTS: สนามกีฬาแห่งชาติ

One Wall Art Foundation

ชั้น 9 อาคารสยามกลการ 891/1 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โซน

2

อ. - ส. 11:00-18:00 (หยุด อา. - จ.)

BTS: สนามกีฬาแห่งชาติ