นิทรรศการ

แรก

ศิษย์เก่าคณะจิตรกรรมฯ รุ่น 52

วันที่:

5 - 26 ก.ค. 2567

นิทรรศการศิลปกรรม “แรก... รุ่น 52” ผลงานศิลปิน กลุ่มจิตรกรรม’ 52 โดย

เรวัฒน์ ดาราธวัช
จักรกริศน์ ปานพินิจ
จินตศานติ อุตตมะเวทิน
ชุมพล สีฬหาทร
ณัฐชลียา สุทธิประสิทธิ์
ณิฐวัฒน์ ช้างชัย
ดิษฐพงษ์บุญสนอง
นฤมล ทับผา
พรประเสริฐ ยามาซากิ
สมรักษ์ มณีมัย
สากล สุทธิมาลย์
สาธร รุ่งทวีชัย
สุรศักดิ์ สุขวิเศษ
อัญชลี แท่นมณี
เอกสิทธิ์ อ่ำบุญ
มานะ ไทวัฒนกุล

ณ หอศิลป์ PSG Art Gallery คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
จัดแสดงระหว่างวันที่ 5 -26 กรกฏาคม 2567

information provided by event organizer

หอศิลป์คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ 31 ถ.หน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โซน

1

อ. - อา. 10:00-16:30

MRT: สนามไชย

หอศิลป์คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ 31 ถ.หน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โซน

1

อ. - อา. 10:00-16:30

MRT: สนามไชย

MORE LIKE THIS

8 Seconds: นิทรรศการภาพถ่ายฟิล์มกระจกเปียกโคโลเดียน

นิโก้ เซเป้ x 10 ศิลปินในโครงการภาษาแห่งจิตวิญญาณ

นิโก้ เซเป้ x 10 ศิลปินในโครงการภาษาแห่งจิตวิญญาณ

นิโก้ เซเป้ x 10 ศิลปินในโครงการภาษาแห่งจิตวิญญาณ

A Million Little Odd Things, the Last Promise, and One Big Picture

นพไชย (ต้อย) อังควัฒนะพงษ์ และ ปิยลักษณ์ เบญจดล

นพไชย (ต้อย) อังควัฒนะพงษ์ และ ปิยลักษณ์ เบญจดล

นพไชย (ต้อย) อังควัฒนะพงษ์ และ ปิยลักษณ์ เบญจดล

รูปโคจร

อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล, อารยา ราษฎร์จำเริญสุข, ปรัชญา พิณทอง, สถิตย์ ศัสตรศาสตร์, และสรวิศ ทรงสัตย์

อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล, อารยา ราษฎร์จำเริญสุข, ปรัชญา พิณทอง, สถิตย์ ศัสตรศาสตร์, และสรวิศ ทรงสัตย์

อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล, อารยา ราษฎร์จำเริญสุข, ปรัชญา พิณทอง, สถิตย์ ศัสตรศาสตร์, และสรวิศ ทรงสัตย์

PLUTO NEPTUNE 7 10 40 54

โลเล ทวีศักดิ์, แพร นัดดา, โรมัน และ นินจา

โลเล ทวีศักดิ์, แพร นัดดา, โรมัน และ นินจา

โลเล ทวีศักดิ์, แพร นัดดา, โรมัน และ นินจา