นิทรรศการ

The Map: A Survey of Works on Paper" by Retold by Haisang Javanalikhikara

เกศ ชวนะลิขิกร (เรียบเรียงผลงานโดย ให้แสง ชวนะลิขิกร)

วันที่:

29 ก.พ. - 19 มี.ค. 2567

เกศ ชวนะลิขิกร ศิลปินร่วมสมัยที่มีสร้างผลงานหลากหลายรูปแบบ โดยมีความโดดเด่นทางด้านจิตรกรรมรูปแบบนามธรรม ผลงานของเขาได้อยู่ในคลังสะสมในระดับนานาชาติ เกศทำงานศิลปะอย่างต่อเนื่องพร้อมกับงานสอนเป็นระยะเวลากว่า 40 ปี หลังจากสำเร็จการศึกษา BFA Painting and Drawing จาก University of North Texas ในปี พ.ศ. 2528 เขาได้ย้ายมาอาศัยและทำงานในจังหวัดเชียงใหม่ อดีตเคยรับตำแหน่งรองศาสตราจารย์ที่คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และยังเป็นวิทยากรที่ให้คำปรึกษาแก่ศิลปินรุ่นต่อรุ่นอีกด้วย

นิทรรศการครั้งนี้นำศิลปะการปะติดโดยร่วมกับทักษะขั้นพื้นฐานในการวาด ระบายสี ตัด ปะ และประกอบกับวัสดุที่ได้เก็บไว้ในระหว่างการทำงานชุดต่าง ๆ มาปะติดปะต่อความคิด บนกระดาษ สร้างเป็นผลงานที่สะท้อนความคิดของศิลปิน ภาพรวมที่เกิดขึ้นจึงคล้ายเป็นเส้นคู่ขนานของวิถีการทำงานศิลปะของเขาในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งเปรียบเสมือนแผนที่ช่วยให้จดจำเส้นทางของการสร้างผลงาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 ถึง พ.ศ. 2564 ดังชื่อนิทรรศการ “The Map: A Survey Works on Paper ”

นิทรรศการ “The Map: A Survey Works on Paper ” โดยศิลปิน เกศ ชวนะลิขิกร
เล่าโดย ให้แสง ชวนะลิขิกร

นิทรรศการโดย zeroproject
จัดแสดงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 19 มีนาคม 2567 ณ Art4C, Art Centre
พิธีเปิดงานนิทรรศการ วันพฤหัสบดี ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 17:30 น. เป็นต้นไป

information provided by event organizer