นิทรรศการ

คนหลอกลวง

KRAIPHOS x SAWASDEE

วันที่:

1 - 25 กุมภาพันธ์ 2567

ศิลปินสร้างสรรค์ผลงานที่แฝงกุศโลบายถ่ายทอดมุมมองความไว้ใจของมนุษย์ต่อการอยู่ร่วมกันในสังคมที่ต่างคนต่างที่มา บ่งบอกถึงความหลากหลาย และแตกต่าง ทั้งด้านพฤติกรรมและความคิด การอยู่ร่วมกันจึงต้องปรับตัว การเปิดใจและยอมรับความแตกต่างนั้นนับเป็นการเริ่มต้นที่ดี โดยศิลปินได้ถ่ายทอดความงามและจินตนาการจากแนวคิดเหล่านี้ผ่านผลงานศิลปะที่หลากหลาย

information provided by event organizer

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

พีเพิลส์แกลเลอรี ห้อง P3 ชั้น 2

939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ10330

โซน

2

อ. - อา. 10:00-20:00 (หยุดวันจันทร์)

BTS: สนามกีฬาแห่งชาติ

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

พีเพิลส์แกลเลอรี ห้อง P3 ชั้น 2

939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ10330

โซน

2

อ. - อา. 10:00-20:00 (หยุดวันจันทร์)

BTS: สนามกีฬาแห่งชาติ