นิทรรศการ

ทศ-Thos

หลากหลายศิลปิน

วันที่:

13 - 30 พ.ย. 2566

“ทศ-Thos”

พบกับ 10 ผลงานศิลปะ จาก 10 ศิลปิน

คุณเก่ง ธชย ประทุมวรรณ

คุณภาคภูมิ เจริญพานิช

คุณวัฒนา แก้วดวงใหญ่

อ.ณัฐนันท์ บัวงาม

ผศ.โอภาส เจริญสุข

ผศ.ดร.จักรพงษ์ และ อ.ดร.กรกฎ แพทย์หลักฟ้า

รศ.ดร.สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง

ผศ.ดร.กิตติกรณ์ นพอุดมพันธุ์

อ.ดร.ปรารถนา คงสำราญ

และ อ.ดร.กิติศักดิ์ เยาวนานนท์

ณ หอนิทรรศการ g23 ชั้น 2

อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

นิทรรศการเปิดให้เข้าชมวันที่ 13-30 พฤศจิกายน 2566(ยกเว้นวันเสาร์และอาทิตย์)

เวลา 09.00-16.00 น.

information provided by event organizer

หอนิทรรศการ g23

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซ.สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ 10110

โซน

2

จ. - ศ. 8:30-16:30 (หยุดวันเสาร์-อาทิตย์)

MRT: เพชรบุรี

หอนิทรรศการ g23

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซ.สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ 10110

โซน

2

จ. - ศ. 8:30-16:30 (หยุดวันเสาร์-อาทิตย์)

MRT: เพชรบุรี