นิทรรศการ

Threads of Change

Kelsey Merreck Wagner

วันที่:

6 เม.ย. - 25 พ.ค. 2567

วารินแล็บ คอนเท็มโพรารี มีความยินดีนำเสนอนิทรรศการเดี่ยว "Threads of Change" โดย Kelsey Merreck Wagner ศิลปินด้านสิ่งแวดล้อม จากประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาการบริโภคพลาสติกและโครงสร้างพื้นฐานด้านการจัดการขยะที่ไม่มีประสิทธิภาพ นำไปสู่สภาวะวิกฤตด้านสภาพภูมิอากาศ โดยบอกเล่าเนื้อหาผ่านผลงานการทอผ้าจากขยะพลาสติกเหลือใช้ในครัวเรือน

Wagner เป็นศิลปินผู้เชี่ยวชาญด้านเส้นใยและการถักทอ โดยนำเสนอผลงานถักทอ ทั้งหมด 5 ชิ้น ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการบริโภคพลาสติกจำนวนมากและการจัดการขยะที่ขาดประสิทธิภาพ เป็นผลให้สิ่งแวดล้อมเกิดความเสื่อมโทรมจากน้ำมือของมนุษย์ ผลงานเชื้อเชิญให้ผู้ชมได้รับประสบการณ์ และไตร่ตรองถึงการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและการสนับสนุนแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืน

ผลงานการทอขยะของ Wagner ทำจากวัสดุเหลือใช้ หรือวัสดุที่ถูกทิ้งแล้ว เช่น ถุงพลาสติก ถุงขนมขบเคี้ยว เสื้อผ้าเก่า เศษผ้า เสื้อชูชีพ ของประดับเทศกาลคริสต์มาส Headphone และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งเป็นขยะในบ้านที่ศิลปินรวบรวมจากชุมชนเพื่อนบ้าน และทางออนไลน์ ถือเป็นข้อพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของ Wagner ในด้านความยั่งยืนและการสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม

ผลงานที่วารินแล็บ คอนเท็มโพรารี มีสีสันจัดจ้านในโทนแดง เหลือง ส้ม เพื่อเป็นนัยยะถึงวิกฤตการณ์โลกร้อน ที่เราทุกคนกำลังเผชิญอยู่ ซึ่งเป็นผลจากการไม่แยแสสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการขยะที่ไม่มีประสิทธิภาพ

จากผลงานขนาดเล็กที่สร้างขึ้นในช่วงการเกิดโรคแพร่ระบาด ไปจนถึงงานศิลปะจัดวางขนาดใหญ่ ทำให้การทอผ้าแบบดั้งเดิมพัฒนาสู่การทอผ้าที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ที่เน้นย้ำถึงพลังของศิลปะในฐานะตัวเร่งหนึ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ในฐานะศิลปินด้านสิ่งแวดล้อม นักมานุษยวิทยา และนักเคลื่อนไหว ผลงานของ Wagner ได้ถูกจัดแสดงในหลายประเทศ เช่น กัมพูชา ไทย แคนาดา และอิตาลี นอกจากนี้ การวิจัยและการปฏิบัติงานด้านศิลปะที่ศิลปินกำลังทำอยู่นั้น มุ่งเน้นไปที่ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ รวมถึงการใช้พลาสติกและโครงสร้างพื้นฐานของปัญหาขยะ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความตระหนักรู้และจุดประกายการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความยุติธรรมทางสังคมและสิ่งแวดล้อม

เมื่อมองผ่านผลงานของ Wagner ผู้ชมจะได้สำรวจประเด็นอันเร่งด่วนที่เกี่ยวข้องกับมลพิษจากพลาสติก โดยเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบในรูปแบบการผลิตและการบริโภค “Threads of Change” จึงไม่ใช่เพียงนิทรรศการศิลปะเท่านั้น แต่ยังเป็นการเรียกร้องให้มีการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและแนวปฏิบัติที่ยั่งยืน โดยศิลปินมุ่งหวังที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความหวังและสร้างความตระหนักรู้ให้เกิดลงมือทำอย่างเป็นรูปธรรมได้ เมื่อต้องเผชิญกับวิกฤตสภาพภูมิอากาศ

information provided by event organizer

วารินแล็บ คอนเท็มโพรารี

โอ.พี. การ์เด้นยูนิต 3101 ซ.เจริญกรุง 36 เขตบางรักกรุงเทพฯ 10500

โซน

2

อ. - ส. 10:30-19:30 (หยุดวันอาทิตย์-จันทร์)

BTS: สะพานตากสิน

วารินแล็บ คอนเท็มโพรารี

โอ.พี. การ์เด้นยูนิต 3101 ซ.เจริญกรุง 36 เขตบางรักกรุงเทพฯ 10500

โซน

2

อ. - ส. 10:30-19:30 (หยุดวันอาทิตย์-จันทร์)

BTS: สะพานตากสิน