นิทรรศการ

IT’S TIME TO LET GO “ปล่อยจิตร ปล่อยจอย”

โดย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

วันที่:

27 ก.พ. - 10 มี.ค. 2567

นิทรรศการ ศิลปนิพนธ์ IT’S TIME TO LETGO (ปล่อยจิตร ปล่อยจอย) โดยนักศึกษาชั้นปีที่4 สาขาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนลีราชมงคลธัญบุรี

information provided by event organizer

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

สตูดิโอ ชั้น 4

939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ10330

โซน

2

อ. - อา. 10:00-20:00 (หยุดวันจันทร์)

BTS: สนามกีฬาแห่งชาติ

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

สตูดิโอ ชั้น 4

939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ10330

โซน

2

อ. - อา. 10:00-20:00 (หยุดวันจันทร์)

BTS: สนามกีฬาแห่งชาติ