นิทรรศการ

Train Song

อุบัติสัตย์

วันที่:

27 ม.ค. - 6 เม.ย. 2567

VS Gallery ภูมิใจเสนอ Train Song นิทรรศการเดี่ยวศิลปะโดย อุบัติสัตย์ U Bat Sat ที่จะเปิดมุมมองใหม่เกี่ยวกับชีวิต ผ่านเรื่องราวการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศ ซึ่งสะท้อนให้เห็นธรรมชาติของมนุษย์ในแง่มุมของความหวังและความหวาดระแวง โดยนำเสนอผ่านผลงานสองส่วนที่เปรียบเหมือนเพลงสองท่อน ท่อนแรกพูดถึงการเดินทาง และท่อนสองพูดถึงสิ่งที่รอตรงจุดหมาย

ในส่วนแรก อุบัติสัตย์ใช้ภาพวาดนามธรรมหลากสีสันความยาว 11 เมตร บอกเล่าความหวังของการสร้างเส้นทางรถไฟความเร็วสูงสายคุนหมิง-สิงคโปร์ ที่เชื่อมวิถีชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมของผู้คนในกลุ่มประเทศอาเซียนกับประเทศจีนเข้าด้วยกัน โดยศิลปินได้นำแรงบันดาลใจของลายผ้าทออันมีเอกลักษณ์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งสานจากเส้นไหมสีสันหลากหลาย (ซึ่งหวนให้ระลึกถึงประวัติศาสตร์ของเส้นทางสายไหมที่เคยเชื่อมผู้คนต่างทวีปเข้าด้วยกันในอดีตกว่าสองพันปีมาแล้ว) มาจับคู่กับสัญลักษณ์แถบสีของสถานีต่างๆ บนแผนที่เส้นทางรถไฟสายนี้ และมาจัดเรียงกันเป็นภาพนามธรรมที่ทำให้ผู้ชมรู้สึกการโดยสารพาหนะที่พุ่งไปข้างหน้าด้วยความเร็วสูง ที่เต็มไปด้วยความเบิกบานของเสรีภาพ

ส่วนที่สองของนิทรรศการ ได้นำเสนอแง่มุมขั้วตรงข้ามเกี่ยวกับเดินทางข้ามประเทศ เมื่อการขนส่งสาธารณะได้นำพาคนแปลกหน้าจำนวนมากเข้ามาในพื้นที่ สังคมจึงประดิษฐ์เครื่องมือเพื่อคัดกรองและจำกัดอิสรภาพของเพื่อนมนุษย์ ด้วยเหตุผลความปลอดภัยส่วนรวม อุบัติสัตย์ได้สร้างห้องจำลองด่านกักกันที่ได้แรงบันดาลใจจากสองเหตุการณ์ในชีวิตจริง หนึ่งคือ ประสบการณ์ที่เขาได้เดินทางไปแสดงศิลปะที่ต่างประเทศซึ่งลงเอยด้วยการถูกกักบริเวณอยู่ในห้องสอบสวนแผนกตรวจคนเข้าเมืองของสนามบินเป็นเวลาหลายชั่วโมงก่อนถูกส่งกลับประเทศตัวเอง และสองคือ สถานการณ์ที่ผู้ใช้แรงงานก่อสร้างในช่วงโรคโควิด-19 ระบาด ถูกบังคับกักบริเวณในห้องพักคนงานที่สร้างจากสังกะสีตลอดทั้งวัน ที่ร้อนระอุในยามกลางวัน เขาจึงสร้างผลงานห้องสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยฝาผนังสังกะสีและแสงหลอดไฟอัลตร้าไวโอเลตสำหรับฆ่าเชื้อ พร้อมด้วยเสียงข่าวที่บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของผู้ก่อการร้าย ซึ่งทำให้ผู้ชมงานได้รับประสบการณ์ เมื่อถูกให้สวมบทเป็นผู้ต้องสงสัยของสังคม

นิทรรศการ Train Song โดย อุบัติสัตย์ ภัณฑารักษ์โดย วรวุฒิ สัจจะปรเมษฐ เปิดแสดงที่ VS Gallery ซอยนราธิวาส 22 ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม ถึง 6 เมษายน 2567 และมีพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 27 มกราคม เวลา 17:00 น.


เกี่ยวกับศิลปิน

อุบัติสัตย์ (เกิด พ.ศ. 2523) เป็นศิลปินชาวไทย อาศัยและทํางานอยู่ที่เชียงใหม่

ชื่อ “อุบัติสัตย์” คือนามสมมุติของศิลปินนักกิจกรรม จบการศึกษาปริญญาตรีจากคณะวิจิตรศิลป์และปริญญาโทจากคณะมนุษยศาสตร์ภาควิชาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และปริญญาเอก หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ อุบัติสัตย์ให้ความสําคัญต่อกระบวนการทํางานแบบกลุ่ม โดยมุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจต่อผู้คนในภาวะที่ถูกกดทับหรือประสบกับวิกฤตการณ์ ซึ่งกระบวนการสร้างสรรค์ของเขาจะสร้างความร่วมมือกับผู้คนในหลากหลายสาขา ไม่ว่าจะเป็น เกษตรกร ช่างฝีมือ นักดนตรี พ่อครัว ผู้ชม หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน รวมทั้งเน้นไปที่การสร้างพื้นที่ที่ทุกคนสามารถเข้าร่วมปฏิสัมพันธ์ได้และสามารถขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ที่พึงปรารถนาในสังคมประชาธิปไตย

ล่าสุดผลงานของอุบัติสัตย์ได้จัดแสดงในเทศกาลศิลปะ Thailand Biennale Chiangrai 2023 (จัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยแม่ฟัาหลวง จังหวัดเชียงราย)

VS Gallery ขอขอบคุณคุณลิฟท์ วรปรัชญ์ คะระนันท์ สำหรับข้อมูลเนื้อหาที่ใช้ประกอบนิทรรศการ

information provided by event organizer

VS Gallery

2198/10-11 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 22 เขตช่องนนทรีกรุงเทพฯ 10120

โซน

2

พ. - อา. 12:30-18:00 (หยุดวันจันทร์-อังคาร)

BTS: ช่องนนทรี BRT: ถนนจันทน์

VS Gallery

2198/10-11 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 22 เขตช่องนนทรีกรุงเทพฯ 10120

โซน

2

พ. - อา. 12:30-18:00 (หยุดวันจันทร์-อังคาร)

BTS: ช่องนนทรี BRT: ถนนจันทน์