นิทรรศการ

Tree Management Agency

ประทีป สุธาทองไทย และ โรเบิร์ต จ้าว เหรินฮุ้ย

วันที่:

3 ก.พ. - 23 มี.ค. 2567

ในนิทรรศการ “Tree Management Agency” ศิลปิน 2 ท่านคือประทีป สุธาทองไทย (ประเทศไทย) และโรเบิร์ต จ้าว เหรินฮุ้ย (สิงค์โปร์) ร่วมจัดแสดงผลงานที่ชวนให้ขบคิดอย่างลึกซึ้งถึงพื้นที่ธรรมชาติที่อยู่ในเมืองใหญ่

ไม่ว่าในเมืองกรุงเทพฯ หรือสิงคโปร์ ต้นไม้เป็นส่วนประกอบสำคัญของพื้นที่สีเขียว นอกจากประโยชน์ที่คนเมืองได้รับในด้านความสวยงาม ร่มเงา และการฟอกอากาศแล้ว ยังมีประชากรสัตว์นานาชนิดที่ถูกความเป็นเมืองบีบให้ปรับตัวจาก “สัตว์ป่าธรรมชาติ” เป็น ”สัตว์ป่าคอนกรีต” ซึ่งก็ได้อาศัยต้นไม้เป็นแหล่งพักพิงเช่นกัน

ทว่านโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลและจัดการต้นไม้นั้นถูกตั้งไว้บนแนวคิดที่เอื้อมนุษย์เป็นสำคัญ การกำหนดนโยบายและการแก้ไขจึงมุ่งเน้นไปที่คนโดยมิได้คำนึงถึงสิ่งมีชีวิตอื่นใด ฉะนั้น จะเหลือพื้นที่เมืองที่ใดบ้างที่ธรรมชาติได้เป็นเจ้าของ? และพื้นที่นั้นจะมีลักษณะอย่างไร?

แม้ว่าประทีป และโรเบิร์ต จะมาจากคนละประเทศในแถบเอเชียอาคเนย์ แต่ทั้งสองต่างชื่นชมผลงานของกันและกันมายาวนาน นิทรรศการนี้นำเสนอผลงานภาพถ่ายและวิดีโอชุดใหม่ ซึ่งเป็นผลจากการลงพื้นที่และการวิจัย โดยมุ่งเจาะลึกถึงประเด็นการเคลื่อนย้ายต้นไม้ใหญ่ และการบริหารจัดการธรรมชาติสีเขียวภายในเมือง โดยหวังว่าจะช่วยส่งเสริมให้เกิดแนวทางที่เหมาะสมในการดูแลพื้นที่สีเขียว ที่ครอบคลุมเหล่าผู้อาศัยทั้งประชากรมนุษย์และประชากรสัตว์ที่ใช้พื้นที่ร่วมกัน

information provided by event organizer

วารินแล็บ คอนเท็มโพรารี

โอ.พี. การ์เด้นยูนิต 3101 ซ.เจริญกรุง 36 เขตบางรักกรุงเทพฯ 10500

โซน

2

อ. - ส. 10:30-19:30 (หยุดวันอาทิตย์-จันทร์)

BTS: สะพานตากสิน

วารินแล็บ คอนเท็มโพรารี

โอ.พี. การ์เด้นยูนิต 3101 ซ.เจริญกรุง 36 เขตบางรักกรุงเทพฯ 10500

โซน

2

อ. - ส. 10:30-19:30 (หยุดวันอาทิตย์-จันทร์)

BTS: สะพานตากสิน