นิทรรศการ

ความวุ่นวายของโลกของเรา

โดย สมาคมฟรองเซ่ดูมงด์-ประเทศไทย

วันที่:

16 - 28 ม.ค. 2567

ภาพวาดและภาพสีน้ำส่วนใหญ่ กว่า 50 ภาพวาดโดย Jean-Michel Ferry สถาปนิก นักเขียน และศิลปินเพื่อใช้ในหนังสือ: "The Tumult of Our Words" ที่ตีพิมพ์ในเดือนเมษายน 2566 เป็นภาษาฝรั่งเศส โดยมี Jean-Pierre Ghio นักเขียน เรียบเรียงวรรณกรรมและวลีสั้น ๆ 3 ภาษา ที่ตั้งคําถามเกี่ยวกับการดำรงอยู่ของสิ่งแวดล้อม โลกอวตาร ความขัดแย้ง ความผิดพลาดของมนุษย์ และความขัดแย้งในความงามและการหายไปของสิ่งมีชีวิต ทั้งหมดนี้เรียกร้องให้มีการไตร่ตรองเพื่อกระตุ้นการแก้ปัญหา

นิทรรศการนำเสนอภาพต้นฉบับ (ความยาว 5 เมตร 2 ด้าน) และภาพจำนวน 50 ภาพ และในทุกวันเสาร์-อาทิตย์ 2 สัปดาห์มีการจัดเวิร์คชอพ (วาดภาพขาว-ดำ ในธีมของนิทศรรการ 2 ชั่วโมง) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

information provided by event organizer

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ผนังโค้ง ชั้น 3

939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ10330

โซน

2

อ. - อา. 10:00-20:00 (หยุดวันจันทร์)

BTS: สนามกีฬาแห่งชาติ

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ผนังโค้ง ชั้น 3

939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ10330

โซน

2

อ. - อา. 10:00-20:00 (หยุดวันจันทร์)

BTS: สนามกีฬาแห่งชาติ